Könyvek, tananyagok

 

Algebra,

Tankönyvkiadó,1974; 257 o.

(18. utánnyomás: 1998)

3. fejezet: Félcsoportok. pdf

9. fejezet: Automaták. pdf

 

Klónok (Függelék S. Burris és H. P. Sankappanavar

Bevezetés az univerzális algebrába c. könyvéhez),

Tankönyvkiadó, 1988; 299-339. pdf

 

Functional Completeness of Algebras,

TEMPUS JEP-06015-93 Lecture Notes, Rome, 1994; 14 pppdf

 

Diszkrét matematikai játékok,

Polygon, 1998; VII+216 o.

Második, javított és bővített kiadás: 2005; VII+234 o. pdf

 

Kis matematikai szintézis,

Polygon, 2003; IV+222 o. pdf

 

Bevezetés az univerzális algebrába,

Speciálkollégiumi jegyzet, 2005; 72 o. pdf

 

(Többnyire magyar nyelvű) szakmai és népszerűsítő cikkek

 

A méhek lépsejtjeiről matematikus szemmel,

Középisk. Matem. Lapok, 43(1971), 109-117. pdf

 

Polinom-e minden függvény?,

Polygon, 1:1(1991), 18-25. pdf

 

Az algebrai struktúrák állatkertje,

Polygon, 4:2(1994), 1-13. pdf

 

A gömb mozgáscsoportja,

Előadás Szendrei János tiszteletére, 1995. pdf

 

Zárójeles megjegyzések,

Polygon, 7:1(1997), 31-47. pdf

 

Móra, méhek, matematika,

Szegedi Műhely, 37(1998), 28-36. pdf

 

(Varga Antallal) A szegedi egyetemi matematikai intézetek hetvenöt éve

(Fejezet A szegedi tudományegyetem múltja és jelene c. könyvben),

Jatepress, 1999; 380-402. Rövidített angol nyelvű változata ugyanott.

www.math.u-szeged.hu/portal/index.php

 

Móra matematikusai,

Szegedi Műhely, 39:1-2(2000), 1-14. pdf

 

Rédei László utolsó dolgozatáról,

Polygon, 10:2(2000), 17-22. pdf

 

A második triumvirátus,

Szeged, 12:11(2000), 21-33. pdf

 

Hogyan lettem matematikatanár? — Pályaválasztás történelmi erőtérben,

Szeged, 14:9(2002), 30-32. pdf

 

(Bakacsi Gézával) Egy szegedi néptanító emlékezete — Portrévázlat

Gáspár Dezsőről,

Szeged, 15:2(2003), 22-27. pdf

 

Miért lettem matematikus?

(Fejezet a Miért lettem matematikus — Visszaemlékezések c. könyvben),

Typotex, 2003; 48-58. pdf

 

Játékok és koordináták,

Előadás Szombathelyen, 2003. pdf


A Szilassi-poliéder — Egy szegedi matematikai gyöngyszem mindenkinek,

Szeged, 15:9(2003), 50-51. pdf

(Vö. http://www.sulinet.hu/matek/szilpol/cikk.htm )

 

Kalmár László (1905-1976),

Szegedi Műhely, 44:3(2005), 15-21. pdf

 

Kalmárium — Olvasónapló,

Természet Világa, 173:3(2006), 126.

http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2006/tv0603/kalmar.html

 

Rédei László,
Laudáció a Magyar Örökség Díj átadásán, 2007. március 24. pdf

Ezeregy,

Polygon, 18:1(2009), 47-56. pdf


Erinnerungen an Andor Kertész,
Cantor-Hefte (Halle), Sonderheft 2009, 28-31. pdf


Tudomány és felsőoktatás,

(Fejezet Szeged története 5. kötetében),

2010; 353-400. pdf

(Juhász Rozáliával és Makay Gézával) Lámpácskás játékok I,
Polygon, 19:1 (2010), 1-14. pdf


(Makay Gézával és Nyőgér Istvánnal) RavaszNégyzet -- egy kombinatorikai játék,
Polygon, 19:2 (2011), 49-57. pdf


Ivo and Szeged
(A tribute to I. G. Rosenberg.
To appear in: Proceedings of the 44th ISMVL, 2012). pdf

 

Szerkesztett cikkgyűjtemények

 

(With Jürgen Schmidt) Contributions to Universal Algebra,

 Proc. Conf. Szeged, 1975), Colloq. Math. Soc. J. Bolyai,

Vol. 17, North-Holland, 1977.

 

(With Ivo G. Rosenberg) Finite Algebra and Multiple-Valued Logic,

(Proc. Conf. Szeged, 1979), Colloq. Math. Soc. J. Bolyai,

Vol. 28, North-Holland, 1981.

 

(With E. Fried and E. T. Schmidt) Universal Algebra,

(Proc. Conf. Esztergom, 1977), Colloq. Math. Soc. J. Bolyai,

Vol. 29, North-Holland, 1982.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 Imaginary numbers, An Anthology of Marvelous Mathematical Stories, etc.,

(Könyvismertetés)

Acta Sci. Math. (Szeged), 67(2001), 878-879. pdf

 

Laurent Schwartz: A Mathematician Grappling with His Century,

(Könyvismertetés)

Acta Sci. Math. (Szeged), 67(2001), 880-881. pdf

 

(With L. Megyesi & M. B. Szendrei) Pollák György in memoriam,

Acta Sci. Math. (Szeged), 68(2002), 3-5. pdf