The Mathematics Genealogy Project

 

         A cím a matematikai leszármazáskutatást jelenti, más szóval az egyes matematikusok „családfájának” a kiderítését.

         Egy példa: Gauss tanítványa volt Gerling, Gerlingé Plücker, az utóbbié Felix Klein, az ő tanítványa Lindemann, azé Minkowski, Minkowskié Kőnig Dénes, az övé Gallai, Gallaié pedig Lovász. Ezért pl. Minkowskit tekinthetjük Lovász matematikai dédapjának. Megállapodhatunk abban, hogy az előző mondatban foglalt állítások konjunkcióját röviden így jelöljük:   Gauss—GerlingPlücker—Felix Klein—LindemannMinkowski—Kőnig Dénes—Gallai—Lovász László.

         Ne gondoljuk, hogy Gauss leszármazottjának lenni kivételes állapot. A Bolyai Intézet számos jelenlegi munkatársa is Gauss-utód. Két példa: Gauss—GudermannWeierstrassBugajevJegorovLuzinKolmogorovSzinajKrámli András és Gauss— ... —Felix Klein—Bieberbach—Schröder—KrickebergDivis-Poracka—Szabó Tamás.

 

         Az előkelő matematikai származás, jóllehet nem jár előnyökkel és nem is ok a büszkeségre, mindenképpen tudománytörténeti jelentőségű érdekesség, és egy-egy félisten az ősök között nem kellemetlen érzés. Ezért indulhatott el és működhet sikeresen a címbeli Mathematics Genealogy Project (a továbbiakban röviden MGP), amelynek végső célja az összes matematikusok leszármazási gráfjának meghatározása (ebből következik, hogy ez a projekt — remélhetőleg — sohasem fejeződhet be :-). 1996-ban hozta létre, majd sok éven át irányította Harry Coonce amerikai matematikus. Székhelye az utóbbi évtizedben a North Dakota State University (a North Dakota állambeli Fargo városkában), amelynek matematikai intézete az American Mathematical Society-val együttműködésben kezeli a projektet. Történetéről itt olvashatunk, honlapja itt érhető el. A gráf jelenlegi csúcsainak, tehát a figyelembe vett matematikusoknak a száma most, 2012 elején, közel 160000.  A MGP honlapján mindegyikükre rákereshetünk, és a neve mellett választ kapunk — régi tudósok esetében olykor hézagosan — a rá vonatkozó következő kérdésekre:

 

        (1) Mely intézményben, melyik évben szerzett fokozatot vagy címet (CSc, PhD, Dr)?

       (2) Mi a fokozat vagy cím alapjául szolgáló értekezés címe (angol nyelven, vagy más latin betűs világnyelven ha az az értekezés eredeti nyelve)?

    (3) Mi az értekezés témájának kétszámjegyű MSC kódja (pl. 06 = rendezés, hálók, rendezett algebrai struktúrák; régi tudósoknál ez rendszerint hiányzik)?

      (4) Mi a tekintett matematikus szakvezetőjének (advisor) neve (rendszerint a hivatalos szakvezetőé, de két személy neve is állhat itt, olyané is, akinek a fokozatszerzésben nem volt ugyan hivatalosan része, de a tekintett matematikus — vagy a tudománytörténet — őt tekinti „szakmai szülőjének”)?

     (5) Kik voltak a tekintett matematikus vezetésével fokozatot vagy címet szerzett tanítványok (vagyis „szakmai gyermekei” az előző kérdéshez tartozó magyarázat szerinti értelemben)?

     (6) Ezek a tanítványok mely intézményben, melyik évben szerezték fokozatukat vagy címüket?

 

         Megállapítható, hogy a Bolyai Intézet munkatársai közül nagyon sokan hézagos adatokkal, vagy egyáltalán nem szerepelnek a MGP adatbázisában. Ennek egyik oka, hogy a projekt munkatársai maguk nem nyomoznak, csak a hozzájuk beküldött adatokból dolgoznak. Számos egyetem (úgy tűnik, főleg amerikai és orosz egyetemek) matematikai intézete összegyűjtötte és beküldte a saját munkatársaira vonatkozó adatokat, és a Bolyai Intézetnek azok a munkatársai, akik kapcsolatban álltak ezekkel az intézetekkel (náluk szereztek fokozatot vagy irányítottak tanítványt), ezek révén kerültek be az adatbázisba. A másik ok, hogy a Bolyai Intézet a munkatársaira vonatkozó adatokat eddig nem gyűjtötte össze és így nem küldhette el.

         Az intézeti tanács 2012 januári ülésén elhatározta: megteszi a szükséges lépéseket, hogy a Bolyai Intézet tudományos teljesítményének megfelelő módon szerepeljen a MGP adatbázisában. Az adatok összegyűjtésével engem bízott meg. (Mi tagadás, elszomorítónak találván a helyzetet és érdekesnek a kihívást, a feladatra magam jelentkeztem.)

         Hogy a megbízásnak eleget tegyek, kérem a Bolyai Intézet minden tudományos fokozattal, vagy címmel (DrSc, CSc, PhD, Dr) rendelkező munkatársát, hogy a rá vonatkozó (1)—(6) kérdésekre válaszát idén április 30-áig küldje el nekem e-mailben vagy papíron, hogy azokat az Intézet a MGP-hez eljuttathassa. Előre is köszönöm.

 

         Hogy ez az írás valamivel érdekesebben végződjék, bemutatok három további érdekes utat a szóban forgó irányított gráfból:

Gauss—EnckeBruhnsSeeligerHerglotzArtinZassenhausBezdek—Fodor Ferenc

Leibniz—Wolff—Knutzen—Immanuel Kant—ReinholdTrendelenburgBrentanoTwardowskiLesniewskiTarskiMonkMcKenzie—Maróti Miklós

Gauss—BesselScherkBrandesLichtenbergBartels—Lobacsevszkij—BrasmanCsebüsevKorkinGrave—Otto SmidtKuros—Csákány Béla