MBN411KE

Válogatott fejezetek az Absztrakt algebra c. tárgyhoz

(2013-2014. tanév, tavaszi félév)

TUDNIVALÓK

A tárgy célja, a tárgyfelvétel előírásai:

Kiegészítő ismeretek nyújtása az Absztrakt algebra c. tárgy ismeretanyagához.

Kötelezően választható tárgy a Matematika alapszakon.

Előfeltétele: MBN111 Lineáris algebra és MBN212 Klasszikus algebra

Párhuzamos feltétele: MBN411E Absztrakt algebra előadás

Tematika:

Csoportok

Kategóriaelméleti alapfogalmak

Feladatok megoldása

Ajánlott irodalom:

Bálintné Szendrei Mária, Czédli Gábor, Szendrei Ágnes: Absztrakt algebrai feladatok, Tankönyvkiadó, 1985, 1988, JATE Press, 1993, 1998, Polygon, 2005.

S. Mac Lane: Categories for the working mathematician, Springer, 1971, 1998.


Előadás:

Az előadás a kategóriaelmélet alapjaiba nyújt betekintést. Mivel azonban ezen ismeretek tárgyalásához szerencsés, ha a hallgatóság az Absztrakt algebra tárgy keretében tárgyalt bizonyos előismeretekre már szert tett, az előadások nem minden héten egy órában történnek majd, hanem a félév második felében, általában heti két órában, szerdánként 16 és 18 óra között. A Válogatott fejezetek az Absztrakt algebra c. tárgyhoz egyes előadásainak időpontját az Absztrakt algebra előadásokon, illetve itt hirdetjük ki.

Vizsga:

A tárgy teljesítése kétféleképpen történhet:

(1) A hallgató a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát tesz. A vizsgázó az utolsó előadás után e honlapon megjelenő tételjegyzékben szereplő témakörök közül véletlenszerűen húz, és abból önállóan felel, illetve kérdésekre válaszol. A felelet elengedhetetlen része a témakörhöz tartozó --- esetleg korábbi tanulmányok során, illetve az Absztrakt algebra tárgy keretében bevezetett, illetve bizonyított --- definíciók, illetve tételek pontos ismerete, valamint a jelen tárgy keretében elhangzott bizonyítások megfelelő szintű ismerete. A vizsgán a félév anyagának bármely témájából --- beleértve a tárgyalásához szükséges korábban tanult ismereteket is --- elhangozhat kérdés.

Vizsga csak az Absztrakt algebra tárgy teljesítése után tehető. Ez nem zárja ki azt, hogy a vizsga ugyanazon a vizsganapon történjen, amikor a vizsgázó Absztrakt algebrából tesz szóbeli vizsgát. Sőt, lehet egyszerre tételt húzni mindkét tárgyból.

(2) A kurzust felvevő hallgatók a fent megjelölt monográfia előre egyeztetett fejezetei alapján önállóan dolgozzák fel a tananyagot --- beleértve az előadásokon kitűzött feladatok megoldását ---, és hallgatótársaiknak előadást tartanak.

A tárgy teljesítése akkor válik véglegessé, amikor a hallgató sikeres vizsgát tesz Absztrakt algebrából.

Az ETR-ben ugyanazok a vizsgaidőpontok lesznek meghirdetve, amikor Absztrakt algebrából (szóbeli) vizsga van.


Vissza az elejére