MMN112

Csoportelmélet

(2014-2015. tanév, őszi félév)

TUDNIVALÓKA tárgy felvétele:

A Csoportelmélet tárgyat --- beleértve az előadást és a gyakorlatot is --- csak az veheti fel, aki már teljesített bevezető absztrakt algebra kurzus(oka)t. Matematikus, illetve Alkalmazott matematikus mesterszakon a Csoportelmélet tárgy előfeltétele az MBN511p Algebra és alkalmazásai, illetve az MBN412p Alkalmazott algebra felzárkóztató kurzus teljesítése, Matematika alapszakon pedig az MBN311/412 Alkalmazott algebra vagy az MBN411 Absztrakt algebra tárgyé. A tárgy megértéséhez szükségesek számelméleti, lineáris algebrai és absztrakt algebrai előismeretek.

A tárgy célja:

A magasabb csoportelmélet legfontosabb fogalmainak és eredményeinek ismertetése.

Tematika:

Ajánlott irodalom:

Bálintné Szendrei Mária, Czédli Gábor, Szendrei Ágnes: Absztrakt algebrai feladatok, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985, 1988; JATE Press, Szeged, 1993, 1998; Polygon, Szeged, 2005.
Csákány Béla: Algebra, JATE jegyzet, Tankönyvkiadó, 1980.
Fried Ervin: Általános algebra, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.
Fuchs László: Algebra, ELTE jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1972; Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.

Kiss Emil: Bevezetés az algebrába, Typotex, Budapest, 2007.

Előadás és gyakorlat:

Az előadásokon elhangzik a tematikának megfelelő elméleti anyag: fogalmak (definíciók), összefüggéseik (állítások, tételek, legtöbbször bizonyításaikkal együtt), példák. A gyakorlat célja az, hogy az előadáson elhangzott absztrakt fogalmakat és összefüggéseket minél több --- egyszerű és kevésbé egyszerű --- példán keresztül megértsék, gyakorolják, valamint ismereteiket elmélyítsék. Ennek a munkának elengedhetetlen előfeltétele, hogy tudják az előadáson elhangzott fogalmakat és összefüggéseket, és meghatározó része az önálló feladatmegoldás. A gyakorlattal kapcsolatban a további részleteket a gyakorlatvezető honlapján itt találják meg.

Az előadás és gyakorlat együtt van kreditelve. Így a gyakorlat önállóan nem teljesíthető, a gyakorlaton nyújtott teljesítmény a kollokvium jegyébe számít.

Az előadó külföldi útja miatt november 18-án és 25-én nem lesz előadás, a többi 12 oktatási héten 90 helyett 105 perces előadások lesznek. Ezeket a módosításokat az előadásokon is bejelentjük, továbbá itt megtekinthetők lesznek.

Vizsga:

Vizsgát az tehet, aki a gyakorlaton teljesítette az erre vonatkozó feltételeket.

A vizsga félévközi írásbeli és vizsgaidőszakbeli szóbeli részből áll.

Jelentkezés a vizsgákra:

Az ETR-ben minden vizsganapon a szóbeli vizsga kezdetének időpontja lesz meghirdetve, mely várhatóan délelőtt lesz. A félévközi írásbeli vizsgadolgozat pótlására a jelzett két héten (vizsgaidőszak második hete, ill. utóvizsga-időszak) a szóbeli vizsga előtt reggel vagy az előző napon délután kerül sor. Ennek helye és időpontja az ETR-ben a szóbeli vizsgához tartozó megjegyzésben lesz olvasható. Az ETR-ben csak az jelentkezhet fel vizsgára, aki elfogadható teljesítményt nyújtott a gyakorlaton.Vissza az elejére