A Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete 
konferenciát szervez 

         
 

       
Hatvani László

80. születésnapja alkalmából
2023. február 17-én
a Bolyai épület Bolyai termében.

6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

A konferencia részletes programja
Február 17. péntek
Elnök: Krisztin Tibor
11:00-11:20 Köszöntő 
11:20-11:40 Stépán Gábor: A késleltetett Mathieu egyenlet és marási folyamatok stabilitása
11:40-12:00
Simon L. Péter: Globális bifurkációk egy neuron hálózati modellben
12:00-12:20 Faragó István: Nem szabványos véges differenciák módszere és alkalmazása a malária terjedésének modellezésére
12:20-13:40 Ebéd
Elnök: Dénes Attila
13:40-14:00 Csendes Tibor: Robusztus mesterséges neuronhálók és dinamikus rendszerek
14:00-14:20 Stachó László: Az automorfizmus-folyamok holomorf Hille-Yosida típusú elméletének alapjai
14:20-14:40 Pituk Mihály: Közönséges differenciálegyenletek feltételes Lipschitz-féle árnyékolása
14:40-15:00 Röst Gergely: Nemautonóm késleltetett lineáris differenciálegyenletek aszimptotikus stabilitása
15:00-15:40 Kávészünet
Elnök: Röst Gergely
15:40-16:00 Hartung Ferenc: Egy impulzív önfenntartó késleltetett differenciálegyenlet numerikus közelítése
16:00-16:20 Garab Ábel: Banach-térbeli differenciaegyenletek exponenciális stabilitása
16:20-16:40 Dénes Attila: Néhány nemautonóm populációdinamikai modell
16:40-17:00 Karsai János: Ami a tudományos előadásokból kimarad: modellezés, programozás, tanítás, játék