TARTALOMJEGYZÉK

TANULMÁNYOK
      A Möbius-szalag és a Klein-kancsó (Szilassi Lajos) 1
      A valós szám fogalmának kialakulása (Filep László) 13
      Folytonos függvények periodikus pontjai (Röst Gergely) 35
MÛHELYSAROK
      A "Kellog-", Dini- és Abel--Dini-tételekrõl (Csete Lajos) 47
      Néhány szó a Pell-féle egyenletekrõl (Ambrus Gergely) 51
      Egy szakköri feladat általánosítása (Varjú Péter) 62
EGY ÖTLET
      Tegyük fel, hogy nem igaz  (Pintér Lajos) 69
FELADATROVAT 81