TARTALOMJEGYZÉK

TANULMÁNYOK
      Fermat utolsó tétele (Daniel E. Flath) 1
            A fordító utószava (Kovács István) 9
      A Riemann-integrál egy általánosításáról (Imreh Csanád) 15
      Lineáris algebra, sztochiometria és kombinatorika (Szalkai István) 35
MÛHELYSAROK
      Megoldjuk másképpen (Varga Antal) 53
      Egy sokszínû feladatról (Reimann István) 59
      A Pascal háromszögtõl a polilogaritmusig... (Szabó Péter Gábor) 66
      Polinomfüggvények szimmetriatulajdonságai (Árki Tamás) 80
EGY ÖTLET
      Számrendszerek alkalmazásáról (Egy gondolat Pintér Klára cikke nyomán)
              (Szalkai István) 85
FELADATROVAT 95
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 97
A POLYGON 1996. ÉVI PÁLYÁZATÁNAK EREDMÉNYE 99