TARTALOMJEGYZÉK

TANULMÁNYOK
      Néhány kombinatorikus geometriai probléma (Szabó László) 1
      Beveztés a maple V program használatába (Brinzberger Viktor) 15
      Volt-e választási lehetõsége Conwaynak (Kalmárné Németh Márta) 37
MÛHELYSAROK
      A cigányszorzástól a képzelet szárnyain (Erdey Mihály) 47
      Egy versenyfeladatról (Fazakas Tünde) 49
Az I. Polygon-verseny feladatai  52
EGY ÖTLET
      Vezessünk be függvényeket! (Pintér Klára) 55
FELADATROVAT 69
KÖNYVISMERTETÉS 81