TARTALOMJEGYZÉK

      Erdõs Pál 80. születésnapjára (Simonovits Miklós) 1
      Szõkefalvi-Nagy Béla professzor 80. születésnapjára
      (Tandori Károly)
7
      Mi kutatás a matematikaoktatásban, és melyek az eredményei?
      (Szendrei János) 11
TANULMÁNYOK
      A geometriai szerkeszthetõség algebrai elmélete
      (Szendrei Ágnes) 19
      Bernstein polinomok és a Weierstrass approximáció-tétel
      (Totik Vilmos) 59
      Ellenpéldák a rajzgömbön II. (Lénárt István) 75
MÛHELYSAROK
      Fibonacci-féle számoktól fraktálokig (Cofman Judit) 91
      Egy ötlet: Lépjünk ki a térbe (Totik Vilmos) 104
FELADATROVAT 113
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 119
KÖNYVEKRÕL ÉS FOLYÓIRATOKRÓL 121