TARTALOMJEGYZÉK

      Beke Manó egy tanulmánya (Pintér Lajos) 1
TANULMÁNYOK
      Káosz (Krisztin Tibor) 11
      Ellenpéldák a rajzgömbön I. (Lénárt István) 37
      A p-adikus számok egy alkalmazása
      (Balogh József és Nagy Gábor)
63
MÛHELYSAROK
      A természetes logaritmusról történeti megközelítésben
      (Stachó László) 81
      Bármilyen hosszú és végtelen hosszú (Csúri József) 89
      Feladatmegoldó verseny tanároknak (Major Zoltán) 92
FELADATROVAT 101
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 109
KÖNYVEKRÕL ÉS FOLYÓIRATOKRÓL 111