TARTALOMJEGYZÉK

      Egy régi vita néhány részlete (Pintér Lajos) 1
      Matematika Cambridge-ben (Megyesi Gábor) 15
TANULMÁNYOK
      Középérték-tulajdonságú függvények (Totik Vilmos) 19
      Bizonyos függvények határozatlan integráljának
      kiszámíthatatlanságáról (Kovács István) 51
      Tökéletes számok (Megyesi László) 61
      Szemléletformálás és problémamegoldás II.
      (Bonifert Domonkos) 71
      A tomográfia matematikája (Kurusa árpád) 83
MÛHELYSAROK
      Megoldhatjuk másképpen is (Varga Antal) 97
      Az alkalmazott matematikáról egy feladat ürügyén
      (Hatvani László) 106
      Periodikus-e az adott függvény? (Pintér Klára) 112
      Néhány kombinatorikus geometriai feladat (Bogdán Zoltán) 115
      Egy kis számtan (Nemetz Tibor) 123
FELADATROVAT 129
A POLYGON 1991. ÉVI PÁLYÁZATÁNAK
EREDMÉNYE 133
KÖNYVEKRÕL ÉS FOLYÓIRATOKRÓL 135