TARTALOMJEGYZÉK

      Adalékok a szegedi matematikai iskola
      elõtörténetéhez (Varga Antal) 1
      Részletek Riesz Frigyes 1925-ben tartott rektori székfoglaló
      beszédébõl (Pintér Lajos) 7
TANULMÁNYOK
      Digitális hálózatok II. (Pávó Imre) 19
      Az y=ex és y=ln x függvények alapszámáról
      (Huhn Péter) 29
      Patologikus függvények standard tulajdonságaim
      (Szalay István) 43
      Szemléletformálás és problémamegoldás I.
      (Bonifert Domonkos) 61
      Felismerhetõ-e egy alakzat az árnyékképeibõl?
      (Kincses János, Kurusa Árpád) 69
      Gyors számítógépet? -- Hatékony algoritmust? (Orbán Edit) 81
MÛHELYSAROK

      Feladatok összeállítása (Hajnal Imre) 87
      Játékos utak a matematikában (Csiszár Emese) 94
      Egy nagyon várható tanulói kérdésrõl (Pintér Lajos) 100
FELADATROVAT 103
REJTVÉNY 106
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 107
KÖNYVEKRÕL ÉS FOLYÓIRATOKRÓL 109