A+ | A- | Ø
 
  • Magyar
 
 
Friday, 29 July 2016
Math courses taught by the Bolyai Institute

Back

Course code and titleMMN222E Mathematics Teaching 2
Responsible DepartmentDepartment of Analysis 
Responsible instructorDr. Kosztolányi József 
Credit
Contact lecture hours
Typelecture 
Type of examexam 


Curriculum

A számfogalom kialakítása, fejlesztésének szintjei; műveletek. Számkörbővítés a természetes számoktól a komplex számokig; a permanenciaelv. A számelmélet tanítása. Betűabsztrakció, az algebrai kifejezések tanítása. A függvény fogalmának kialakítása, fejlesztésének szintjei. Az elemi függvények tanítása. Az analízis elemeinek tanítása. Az egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer mint matematikai eszköz a matematikai modellben. A geometria gondolkodás szintjei, a geometria alapvető fogalmainak kialakítása. A geometriai transzformációk tanítása, a transzformációs szemlélet kialakítása, fejlesztése. Vektorok a szintetikus geometriában, a trigonometriában és a koordinátageometriaban. Trigonometriai eszközök tanítása. Koordinátageometria mint az euklideszi geometria analitikus modellje. A térgeometria tanítása, a térszemlélet fejlesztésének lehetőségei. A kombinatorika és a gráfelmélet tanítása. A valószínűségszámítás és a statisztika tanítása. A számítógép szerepe a matematika tanításában.


Suggested literature

  1. Ambrus András: Bevezetés a matematikadidaktikába, Egyetemi jegyzet, ELTE Eötvös Kiadó, 1995.
  2. R. Skemp: A matematikatanítás pszichológiája, Edge 2000 Kiadó Budapest, 2005.
  3. Pólya György: A gondolkodás iskolája, Bibliotheca, Budapest, 1957.
  4. Szendrei Julianna: Gondolod, hogy egyre megy?, Dialógusok a matematikatanításról tanároknak, szülőknek és érdeklődőknek) (Typotex Kiadó, Budapest, 2005.
  5. Varga Tamás: A matematika tanítása (Szemelvénygyűjtemény), Tankönyvkiadó, 1963.