A+ | A- | Ø
 
  • Magyar
 
 
Monday, 25 July 2016
Math courses taught by the Bolyai Institute

Back

Course code and titleMBN662L Statistical Software Packages
Responsible DepartmentDepartment of Stochastics 
Responsible instructorDr. Nagy-György Judit 
Credit
Contact lecture hours
Typeseminar 
Type of exampractical mark 


Curriculum

Számítógépes statisztikai programcsomagok működésének általános ismertetése, az SPSS, SAS, S+, Statistica, R, BMDP programcsomagok. Ezek alkalmazása konkrét adathalmazok statisztikai vizsgálatára: adatbevitel, adatmanipuláció, ábrák, grafikonok tervezése, alapstatisztikák számítása. Véletlenszám generálás. Illeszkedésvizsgálatok, grafikus tesztek, khi-négyzet próbák diszkrét illeszkedés-, homogenitás- és függetlenség-vizsgálatra, becsléses illeszkedésvizsgálat. Minta átlagára vonatkozó hipotézisek tesztelése, több független minta átlagának összehasonlítása. Gyakorisági táblázatok készítése. Egy és többváltozós regresszióanalízis, lineáris regresszió, korlátos rangú regresszió, ridge-regresszió. Szórásanalízis. Többváltozós statisztikai módszerek: főkomponens analízis, faktoranalízis, klaszteranalízis, kanonikus korrelációanalízis. Idősor analízis.


Suggested literature

  1. Csendes Tibor: Bevezetés a számítógépes statisztikába, NOVADAT, Szeged, 2001.
  2. Füstös László és Kovács Erzsébet: A számítógépes adatelemzés statisztikai módszerei. Tankönyvkiadó Budapest, 1989.
  3. Walter Jahn és Hans Vahle: A faktoranalízis és alkalmazása. KJK, Budapest, 1974.
  4. Kerékgyártó Györgyné és Mudruczó György: Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben. KJK, Budapest, 1987.
  5. Székelyi Mária és Barna Ildikó: Túlélőkészlet az SPSS-hez. Typotex Kiadó, Budapest, 2002.