A+ | A- | Ø
 
  • Magyar
 
 
Wednesday, 27 July 2016
Math courses taught by the Bolyai Institute

Back

Course code and titleMBNX314E Analízis műszaki alkalmazásokkal
Responsible DepartmentDepartment of Analysis 
Responsible instructorDr. Szabó Tamás Zoltán 
Credit
Contact lecture hours
Typelecture 
Type of examexam 


Curriculum

sorok, függvénysorok, binomiális sorok. Vektorértékű és többváltozós függvények. Parciális és totális differenciálhatóság és alkalmazásai; szélsőértékek meghatározásának módszerei. Többszörös integrál, vonalintegrál, felületi integrál; Green-tétel, Gauss-tétel, Stokes-tétel. Az integrálszámítás alkalmazásai: térfogat, felszín, fizikai és műszaki alkalmazások.
Elemi differenciálegyenletek: integrálható típusú egyenletek, másodrendű egyenletek, numerikus megoldás.
Komplex változós függvény differenciálhatósága. Cauchy-féle integrálformula. Laurent-sorok, reziduum-számítás. Fourier-sor, Laplace-transzformáció, Fourier-transzformáció és alkalmazásaik (diszkrét és folytonos idejű jelek spekrális előállítása, jelek rekonstrukciója, átviteli függvény).


Suggested literature

  1. Leindler László, Analízis, Polygon, 2001.
  2. W. Rudin, A matematikai analízis alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 1978
  3. Szőkefalvi-Nagy Béla, Komplex függvénytan (jegyzet), Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.
  4. E. Beckenbach, Modern matematika mérnököknek I-II, Műszaki Könyvkiadó, 1960-1965.
  5. Brian Davies, Integraltransforms and Their Applications, Springer, 2002.
  6. Szász Pál, Differenciál- és Integrálszámítás elemei, I-II, Typotex, 2000.