A+ | A- | Ø
 
  • Magyar
 
 
Wednesday, 27 July 2016
Math courses taught by the Bolyai Institute

Back

Course code and titleMBL371G Elemi matematika I. (lev.)
Responsible DepartmentThe Bolyai Institute 
Responsible instructorKatonáné Dr. Horváth Eszter 
Credit
Contact lecture hours10 
Typeseminar 
Type of exampractical mark 


Curriculum

A teljes indukció módszerének alkalmazása különböző típusú feladatokban. A Fibonacci-sorozat származtatása, tulajdonságai. Fibonacci-sorozattal kapcsolatos feladatok a matematika különböző területeiről.
Oszthatóság az egész számok halmazában. Maradékos osztás, euklideszi algoritmus, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.
A számelmélet alaptétele. Játékos számelméleti feladatok (betűszámtan, szöveges feladatok), prímszám, összetett szám. Prímekkel kapcsolatos problémák.
Számrendszerek. Oszthatósági problémák tetszőleges alapú számrendszerben. Számrendszerek alkalmazása különböző típusú feladatokban.
Kombinatorikai feladatok, skatulya elv. Feladatok a binomiális tételre és a Pascal-háromszögre.


Suggested literature

  1. Sklarszkij, Csencov, Jaglom: Válogatott feladatok és tételek az elemi matematika köréből, 1. Aritmetika és algebra.
  2. W. Sierpinski: 200 feladat az elemi számelméletből.
  3. Erdős, Surányi: Válogatott fejezetek a számelméletből.
  4. Hajnal Péter: Elemi kombinatorikai feladatok.
  5. Kosztolányi, Makay, Pintér, Pintér: Matematikai problémakalauz I.
  6. Róka Sándor: 2000 feladat az elemi matematika köréből.