A+ | A- | Ø
 
  • Magyar
 
 
Saturday, 23 July 2016
Math courses taught by the Bolyai Institute

Back

Course code and titleMBN321E Elements of the Theory of Functions in several Variables
Responsible DepartmentDepartment of Analysis 
Responsible instructorDr. Németh József 
Credit
Contact lecture hours
Typelecture 
Type of examexam 


Curriculum

Az Rk tér. Metrika, norma, egyenlőtlenségek.
Többváltozós függvények. Folytonosság, határérték. Parciális-, totális-, iránymenti differenciálás. Középérték-tételek, Taylor-formula. Szélsőérték.
Jordan-mérték. Területi integrál. Műveletek, Fubini tétele. Vonalintegrál. Kiszámítási mód. Úttól való függetlenség. Potenciálfüggvény, kvadratúra probléma. A többváltozós integrálok alkalmazása (terület, felszín, térfogat)
Közönséges differenciálegyenletek. A vonalintegrál alkalmazása differenciálegyenletek megoldására (egzakt differenciálegyenletek).


Suggested literature

  1. Császár Ákos, Valós analízis I-II, Tankönyvkiadó, 1984.
  2. Leindler László, Analízis, Polygon, 2001.
  3. Szász Pál, A differenciál- és integrálszámítás elemei I-II, Typotex, 2000
  4. W. Rudin, A matematikai analízis alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 1978.
  5. Laczkovich Miklós, T. Sós Vera, Analízis I-II, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005-2007.