A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 27. szerda 09:48
Tudnivalók a zárószigorlatról

Tudnivalók a Matematika zárószigorlatról

(Utoljára módosult: 2010. 09. 08.)

A Matematika zárószigorlat célja

A hagyományos (10 féléves) egyetemi szintű tanárképzésben a záróvizsga részeként adnak számot a hallgatók a szakmai tudásukról, azaz a közoktatás matematika ismeretanyagába (10-től 18 éves korosztály, beleértve az emelt szintű érettségi anyagát is) tartozó és az azok hátteréül szolgáló ismeretekről. A tanári mesterképzésben még fontosabb egy ilyen szakmai vizsga, mivel ezen ismeretek jelentős részét a hallgatók a tanári mesterképzésre nyert felvétel előtt szerezték.

A Matematika zárószigorlat formája

A zárószigorlat fő része egy szóbeli vizsga, melynek során a szigorlatozó a Matematika zárószigorlati tételek közül egy témát húz, és arról összefüggően felel, illetve kérdésekre válaszol. A felelet megkezdése előtt 30 perc felkészülési idő van.

A zárószigorlat szóbeli részét egy beugró jellegű írásbeli vizsga előzi meg. A vizsgadolgozat 10 kérdésből áll, és a kidolgozáshoz 90 perc áll rendelkezésre. A kérdések a legalapvetőbb fogalmakra, tételekre, kapcsolataikra, példákra, ellenpéldákra kérdeznek rá. (A kérdések közül 3 tétel/definíció kimondása, 7 pedig feladat-jellegű. A feladatok megoldása, a kérdések megválaszolása nem igényel különleges ötletet, sem hosszadalmas számolást, „csak” fel kell ismerni, melyik definíciót vagy tételt kell közvetlenül alkalmazni.) A vizsgadolgozat akkor sikeres, ha a 10 kérdésre adott válaszok közül legalább 5 helyes.

Az írásbeli vizsgadolgozat írása és a szóbeli felelet közben (beleértve a felkészülési időt is) semmiféle segédeszköz nem használható.

Felkészülés és a beugró írásbeli vizsga

A záróvizsga ismeretanyaga alapján kérdéslisták készültek a főbb témakörökből:

Ezek alapvető célja, hogy segítse a szigorlatozók felkészülését – felhívja a figyelmüket a legfontosabb tudnivalókra, példákat adjon a „szokásos” kérdésekre, stb. Másrészt körülhatárolják az írásbeli beugró dolgozatban számon kért anyagot és a dolgozat formáját, mert az írásbeli beugró dolgozat kérdéseit, feladatait ezek közül választjuk ki (esetleg a számokat megváltoztatva).