A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 25. hétfő 16:01
Tehetséggondozás

TEHETSÉGGONDOZÁS

Kiemelt előadások és gyakorlatok

Óraszám és kreditérték. A kiemelt gyakorlatok óraszáma és kreditérteke azonos a megfelelő normál gyakorlatokéval. A kiemelt előadások óraszáma és kreditérteke 1-gyel nagyobb, mint a megfelelő normál előadásé.

Meghirdetés az ETR-ben. A kiemelt gyakorlatok az ETR-ben úgy kerülnek meghirdetésre, hogy a kurzuskódban `kiem' jelzés látható. A kiemelt előadások meghirdetése ennél kicsit bonyolultabb. A kiemelt előadás nem lesz önálló kurzusként meghirdetve, hanem csak a normál előadáshoz viszonyított 1 órás és 1 kredit értékű kiegészítő kurzus. Ezt a kiegészítő kurzust a választható tárgyak között találják meg `Válogatott fejezetek ...' címmel, ahol a három pont helyén a normál előadás neve áll. (Az első félévben egyetlen tárgyból lesz kiemelt előadás, melynek neve Bevezetés az analízisbe. A megfelelő kiegészítő tárgy neve Válogatott fejezetek a Bevezetés az analízisbe tárgyhoz).

A normál és kiemelt tárgy viszonya, teljesítése. A legelső előadáson, illetve gyakorlaton az oktató részletesen ismerteti a különbségeket és elvárásokat, a teljesítés feltételeit, valamint az átjárhatóságra, illetve a kiegészítő kurzus leadására vonatkozó előírásokat.

Megajánlott jegy megszerzése szeptemberben a Praktikum és a Bevezetés a matematikába tárgyakból

Szeptember folyamán a pontos időpont a félév elején lesz meghirdetve — mindkét tárgyból egy-egy vizsgadolgozat megírásával megajánlott jegyet lehet szerezni. A megajánlott jegy 4 (jó) vagy 5 (jeles) lehet, mely a vizsgadolgozatban elért pontszámtól függ. Az a hallgató, akinek a vizsgadolgozata alapján megajánlanak jegyet, és aki azt el is fogadja, mentesül a félév folyamán a gyakorlatokon és előadásokon való részvétel alól, és a vizsgaidőszakban a megajánlott jegyet rögzítik számára az ETR-ben. Mivel a Bevezetés a matematikába tárgyból gyakorlati jegyet és vizsgajegyet is kell szerezni, a megajánlott jegyet szerzett hallgató dönthet úgy, hogy a megajánlott jegyet kapja mindkét teljesítésre, vagy úgy, hogy a megajánlott jegyet csak gyakorlati jegynek fogadja el. Aki nem szerez megajánlott jegyet, illetve nem fogadja el a megajánlott jegyet valamelyik kurzusra, az a gyakorlaton, illetve előadáson kihirdetett módon teljesíti a kurzust.

Tájékoztatásul közlünk egy-egy minta vizsgadolgozatot:

Praktikum

Bevezetés a matematikába

Gyorsítósáv

Az alapszak hálóterve a középszintű matematika érettségi követelményeire épít. A legjobb alapokkal érkező, érdeklődő hallgatók számára — elsősorban azoknak, akik megajánlott jegyet szereznek a Praktikum és a Bevezetés a matematikába tárgyakból, és így a félév folyamán ezeket már nem kell tanulniuk — ajánlunk egy másik hálótervet, amely szerint haladva

  • gyorsabban teljesíthetők a kötelező tárgyak,

  • későbbi félévekre maradnak a választható tárgyak,

  • ezzel lehetőség nyílik arra, hogy komolyabb, magasabb előfeltételt igénylő matematikai tárgyakat vehessenek fel a választható tárgyak között.

Mivel a matematikus szakirányon a legkisebb a válaszható tárgyakkal megszerezhető kreditek száma, ott a legkevésbé mindegy, mikor és milyen választható tárgyakat vesz fel a hallgató. Ezért leginkább azok figyelmébe ajánljuk a

`gyorsító' hálótervet,

akik matematikus szakirányra szeretnének majd jelentkezni. Megjegyezzük, hogy a `gyorsítás' bizonyos elemei az alkalmazott matematikus szakirányra és a szakirány nélküli hálótervre is értelemszerűen átvihetők.