A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 29. péntek 06:02
Korábbi sikereink
Az alábbiakban található egy lista (nem teljes) az országos fordulón díjat nyert hallgatóinkról.


2007

I. díj: Kevei Péter
Dolgozatának címe:  Összetartó aszimptotikus sorfejtések általánosított szentpétervári nyeremények lineáris kombinációira
Témavezető: Dr. Csörgő Sándor, SZTE Sztochaszitka Tanszék

I. díj: Varjú Péter
Dolgozatának címe: Approximáció homogén polinomokkal
Témavezető: Dr. Totik Vilmos, SZTE Halmazelméleti és Matematikai Logika Tanszék

I. díj:
Vígh Viktor
Dolgozatának címe: 3-dimenziós konvex testek approximációja adott élszámú politópokkal
Témavezetők: Dr. Ifj. Böröczky Károly, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet; Dr. Fodor Ferenc, SZTE Geometria TanszékII. díj: Ambrus Gergely
Dolgozatának címe: Iteratív szimplex-középpontos eljárások
Témavezető:
Dr. Bezdek András, Auburn University, U.S.A. és MTA Rényi Intézet; Dr. Fodor Ferenc, SZTE Geometria Tanszék

II. díj: Pósfai Anna
Dolgozatának címe: Aszimptotikus approximáció kupongyűjtőknek
Témavezető: Dr. Csörgő Sándor, SZTE Sztochasztika Tanszék


II. díj: Vas Gabriella Ágnes
Dolgozatának címe: Késleltetett visszacsatolást modellező egyenletek vizsgálata
Témavezető: Dr. Krisztin Tibor, SZTE Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék


2005

I. díj: Balogh Ferenc
Dolgozatának címe: Folytonos lineáris operátorok ciklikus viselkedésformái
Témavezető: Dr. Kérchy László, SZTE Analízis Tanszék

II. díj: Kevei Péter
Dolgozatának címe: Általánosított n-Pál paradoxon
Témavezető: Dr. Csörgő Sándor, SZTE Sztochasztika Tanszék

III. díj: Amburs Gergely
Dolgozatának címe: Helly-típusú tételek n-dimenziós egységgömbökre
Témavezetők: Dr. Bezdek András, Auburn University, USA, MTA Rényi Intézet és Dr. Fodor Ferenc, SZTE Geometria Tanszék
 
III. díj: Varjú Péter
Dolgozatának címe:
Gráfok négyzetmentes színezése
Témavezető:
Dr. Barát János, SZTE Bolyai Intézet

Dícséret: Dénes Attila
Dolgozatának címe: Attraktorok és medencéik elméleti és numerikus vizsgálata populációdinamikai alkalmazásokkal
Témavezetők: Dr. Hatvani László, SZTE Analízis Tanszék és Dr. Makay Géza, SZTE Analízis Tanszék

 

2003

I. díj: Szűcs Gábor
Dolgozatának címe: Az empirikus generátor folyamat konvergenciája
Témavezető: Dr. Csörgő Sándor, SZTE Sztochasztika Tanszék

Kiemelt dicséret: Fülöp Vanda
Dolgozatának címe: Néhány speciális függvényosztályba tartozó függvény Fourier-együtthatóinak nagyságrendjéről
Témavezető: Móricz Ferenc, SZTE Analízis Tanszék és Dr. Németh József, SZTE Analízis Tanszék

Dicséret: Hartmann Miklós
Dolgozatának címe: Ortodox félcsoportok E-unitér fedői
Témavezető: Bálintné dr. Szendrei Mária, SZTE Algebra  és Számelmélet Tanszék


Dicséret: Varjú Péter
Dolgozatának címe: A természetes számok partíciója Beatty-sorozatokra
Témavezető: Dr. Barát János, SZTE Bolyai Intézet

2001

II. díj: Toókos Ferenc
Dolgozatának címe: Egy populációdinamikai modell vizsgálata
Témavezető: Dr. Hatvani László, SZTE Analízis Tanszék

Dicséret: Valkó Benedek (ELTE), Pro Scientia Aranyérem, 2001
Dolgozatának címe: Véletlen multihalmazok és bootstrap átlagok,
Témavezető: Dr. Csörgő Sándor, SZTE Sztochasztika Tanszék

1999

I. díj: Maróti Attila
Dolgozatának címe:  Nagy elemszámú primitív permutációcsoportok
Témavezető: Dr. Pyber László, MTA Rényi Intézet, Dr. Szendrei Ágnes, SZTE Algebra és Számelmélet Tanszék

I. díj: Megyesi Zoltán, Pro Scientia Aranyérem, 1999
Dolgozatának címe: A probabilistic approach to semistable distributions
Témavezető: Dr. Csörgő Sándor, SZTE Sztochasztika Tanszék

1989

I. díj: Viharos László
Dolgozatának címe: Konfidenciasávok százalékos maradékidő függvényekre
Témavezető:
Dr. Csörgő Sándor, SZTE Sztochasztika Tanszék


1981

I. díj: Horváth Lajos
Dolgozatának címe: A Prékopa-féle készletraktározási modell vizsgálata
Témavezető:
Dr. Csörgő Sándor, SZTE Sztochasztika Tanszék


1979

Dicséret: Horváth Lajos
Dolgozatának címe: Véletlen tagszámú összegek határeloszlásairól
Témavezető: Dr. Csörgő Sándor, SZTE Sztochasztika Tanszék