A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 29. péntek 09:53
Tájékoztató a Tanári mesterszakról és a keretében megszerezhető matematikatanári szakképzettségről

A Bologna-rendszer keretében tanári diploma a tanári mesterszak elvégzésével szerezhető. A tanári mesterszakon belül kerülnek meghirdetésre az egyes --- többek között a közoktatási tantárgyaknak megfelelő --- szakképzettségek. A tanári mesterképzés kereteit a 15/2006 (IV. 3.) OM rendelet szabályozza, melynek kiegészítéseként jelentek meg (39/2007 (XII. 22.) OM rendelet) az egyes szakképzettségek kereteit szabályozó szakterületi modulok leírásai, képesítési és kimeneti követelményei.

A tanári mesterképzés három fő képzési részből áll: a szakképzettségnek, illetve szakképzettségeknek megfelelő szakmai ismeretek megszerzése, a pedagógiai-pszichológiai ismeretek megszerzése, valamint --- ez új elem a tanárképzés hazai gyakorlatában --- a közoktatási intézményben szervezett összefüggő szakmai gyakorlat. A tanári mesterképzés struktúrája --- a félévek száma, az egyes részek kreditaránya --- függ attól, hogy ki milyen diplomával (diplomákkal) rendelkezik, továbbá attól, hogy a jelentkező milyen szakmai ismeretekkel rendelkezik korábbi --- akár félbehagyott --- felsőfokú tanulmányai alapján. Az egyes képzési területekre jutó kreditszámok egy tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés esetén 30-60, 0-50, 10-30, két tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés esetén pedig 60-80, 0-50, 20-30. Megjegyzendő, hogy a rendelet nem foglalkozik tételesen azzal az esettel, amikor a Bologna-rendszer bevezetése előtt szerzett, nemtanári diploma birtokában kéri felvételét valaki. A matematikatanári szakképzettség szakmai ismeretek moduljára vonatkozó részleteket l. a mintatantervekben.

Mesterszakra csak az vehető fel, aki diplomával rendelkezik. (Pl. nem vehető fel, aki sikerrel záróvizsgázott, de nyelvvizsga hiányában nem kapja meg diplomáját.) A legtöbb mesterszakon --- így a tanári mesterképzés legtöbb szakképzettsége esetében is --- rögzítve vannak ún. feltétel nélkül elfogadott előzményszakok (azaz olyan szakok, amelyen diplomát szerzettek szakmai ismeretanyaga megfelelő szakmai alapot szolgáltat a mesterképzés megkezdéséhez). Megengedett a jelentkezés más diplomával is, azonban rögzítve vannak bizonyos mennyiségi és minőségi kritériumok a jelentkező szakmai előismereteire vonatkozóan. A matematikatanári mesterképzés esetében a feltétel nélkül elfogadott előzményszakok: a matematika alapszak, a főiskolai matematikatanári szak, valamint az egyetemi matematikus és alkalmazott matematikus szak. Az egyéb diplomával rendelkezők számára előírt szakmai kritériumok pedig a következők: legalább 50 kreditnyi tárgy teljesítése felsőoktatási intézményben az algebra, analízis, geometria, halmazelmélet, kombinatorika, matematikai logika, operációkutatás, számelmélet, valószínűségszámítás témákban. Az így felvett hallgatóknak pótolniuk kell hiányzó ismereteiket, esetükben a szakképzettséghez tartozó modul elvégzése várhatóan hosszabb lesz. A matematikatanári mesterképzésre való felvétel részleteit l. a felvételi szabályzatban.