A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 25. hétfő 13:58
Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés

Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés (matematika)

A Felsőoktatási Törvény ide vonatkozó paragrafusa, továbbá az SZTE TTIK ezzel kapcsolatos hirdetménye és a jelentkezési lap megtalálható a Kar honlapján.
(Ez az anyag elavult; általánosságban igaz, hogy a jelentkezés kari hatáskör, tehát a Kar honlapján, illetve a Tanulmányi Osztályon kell érdeklődni. A jelentkezés (általában) a pótfölvételi eljárásban, tehát augusztus első felében aktuális.)

A Matematikus Tanszékcsoport (Bolyai Intézet) gondozásában levő szakokhoz illeszkedő részképzésre vonatkozó specialis tudnivalók:

A matematika tanári, illetve a matematikus és alkalmazott matematikus mesterszakok (MSc) képesítési és kimeneti követelményei előírják, és így a felvételi követelményei tartalmazzák, hogy a matematika mely területeiről kell 50, illetve 65 kreditnek megfelelő, felsőoktatásban szerzett ismerettel rendelkezniük az ezekre a mesterszakokra jelentkezőknek. A hiányzó kreditek pótlása (akár nappali, akár levelező tagozaton) a matematika alapszak (BSc) kötelező kurzusainak teljesítésével történhet. Ezen tárgyak listája itt található.

Szándékunk szerint a részképzés elsősorban azoknak szól, akik korábban már tanultak valamennyi matematikát. A matematikai tárgyak egymásra épülése miatt ugyanis a részképzés két féléve során nehezen szerezhető meg minden szükséges ismeret. Akik előző (felsőoktatási) tanulmányaik során egyáltalán nem tanultak matematikát, azoknak elsősorban a BSc képzésben való részvételt javasoljuk.

Ha a részképzésben résztvevő hallgató a szóban forgó 50/65 kreditnek egy részét már korábbi tanulmányai során megszerezte (és ezt el akarja fogadtatni), akkor két fontos teendője van:

  • A részképzésre való jelentkezéssel egyidejűleg küldje meg Körmöczyné Bozsó Andreának (SZTE TTIK Bolyai Intézet, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1, e-mail), a jelentkezési lap másolatát a hozzá csatolt diplomamásolattal együtt, az elfogadtatni kívánt tárgyak (lehetőleg hitelesített) tematikáit, valamint leckekönyvének az ide vonatkozó oldalait, megjelölve rajtuk a szóban forgó tárgyakat. (A tematikákat később is küldheti, de legkésőbb a beiratkozáskor hozza magával.) Az SZTE-n és elődintézményeiben végzett tanulmányokról nem szükséges tematikákat mellékelni.
  • Minél hamarabb, de legkésőbb a beiratkozást követő héten vegye fel a kapcsolatot (személyesen vagy e-mailben) tanszékcsoportunk tanulmányi tanácsadójával, aki egyrészt tájékoztatja a hallgatót arról, hogy a beadott tematikák alapján hány kredittel rendelkezik az 50/65-ből (pontosabban arról, hogy mely krediteket fogja elfogadni a Bolyai Intézet a fenti mesterszakokra jelentkezésekor), másrészt megjelöli azon tárgyakat, amelyeket nem célszerű a részképzés során felvennie, mert a korábbi teljesítés miatt (az elfogadott krediteket figyelembe véve) ezekért már újabb kreditet nem kaphat.

A tanácsadó emellett javaslatot tesz (minden jelentkezőnek egyénileg) arra, hogy mely kurzusok teljesítése lesz elegendő ahhoz, hogy a részképzés után a megfelelő mesterszakra való jelentkezéshez szükséges 50/65 kreditponttal biztosan rendelkezzen a hallgató. Természetesen ezt a javaslatot azoknak is megadjuk, akik előző tanulmányaikból nem számíttatnak be kreditet.

Ha a hallgató a részképzés két féléve alatt a lehetséges 2x30 kreditnél kevesebb összkreditértékű tárgyakat akar felvenni, kérheti költségtérítésének mérséklését (a következők szerint: 1-10 kredit: 40 eFt, 11-20 kredit: 70 eFt, 21-30 kredit: 100 eFt félévente).

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a minimálisan szükséges 50/65 kredit formális megléte nem zárja ki, hogy a mesterszakra való felvétel után további alapszakos tárgyak teljesítését írjuk elő a hiányzó alapismeretek pótlása céljából. Ezért érdemes az 50/65 kredit elérésén túl is kreditet szerezni a részképzés során, mert ezzel a mesterképzésbeli tanulmányok megkönnyíthetők, illetve lerövidíthetők.

Minden további információért forduljon a tanulmányi tanácsadóhoz (dr. Németh Zoltán, SZTE TTIK Bolyai Intézet, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1., I. emelet 13., weblap, e-mail, telefon: (62)544077).