A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 30. szombat 01:36
A Bolyai Intézet által aktuálisan oktatott kurzusok

Vissza

A tárgy kódja és neveMBNX112E Diszkrét matematika II.
Meghirdető tanszék(csoport)Algebra és Számelmélet Tanszék 
Felelős oktatóDr. Czédli Gábor 
Kredit
Heti óraszám
Típusaelőadás 
Számonkéréskollokvium 


Tematika

Összeszámlálási alapfeladatok, szitaformula, binomiális tétel. Számelmélet: oszthatóság, euklideszi algoritmus, prímfelbontás, lineáris diofantoszi egyenletek, kongruenciák, Euler és Fermat tételei. Gráfok: fák, páros gráfok; a gráfelmélet elemei. Absztrakt algebrai alapfogalmak: algebrai struktúrák és konstrukciók, homomorfiatétel. Félcsoport, csoport, Lagrange-tétel.


Ajánlott irodalom

  1. Szendrei Ágnes: Diszkrét matematika, Polygon, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002.
  2. Kalmárné Németh Márta, Katonáné Horváth Eszter, Kámán Tamás: Diszkrét matematikai feladatok, Polygon, Szeged, 2003.
  3. Ajánlott digitális irodalom:
  4. /Algoritmikus számelmélet -- Titkosírás/
  5. Szalkai István, Dósa György, PE MIK, Matematika Tanszék
  6. http://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/images/stories/vegleges_tananyagok/SZALKAI_DOSA_ALGORITMIKUS_SZAMELM/Algoritmikus_szamelmelet.pdf
  7. Ehhez a digitális melléklet is letölthető a http://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=70
  8. oldalról.