A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 27. szerda 09:49
A Bolyai Intézet által aktuálisan oktatott kurzusok

Vissza

A tárgy kódja és neveMMN031E Algebrai geometria
Meghirdető tanszék(csoport)Geometria Tanszék 
Felelős oktatóDr. Ódor Tibor 
Kredit
Heti óraszám
Típusaelőadás 
Számonkéréskollokvium 


Tematika

Metszési multiplicitás, Bézout-tétel, rezultánsok. Lineáris görberendszerek, a Ceva-tétel és a Menelaosz-tétel általánosításai magasabb rendű görbékre. Harmadfokú görbék, csoportművelet a pontokon. Szinguláris pontok feloldása, kvadratikus transzformációk. Parametrizálás hatványsorral, ágak. Divizorok és differenciálformák, a Riemann-Roch-tétel. Görbe neme (génusz), különböző definíciók a nemre.


Ajánlott irodalom

  1. Kollár János: Algebrai görbék, Mat. Lapok (kb. 1978).
  2. Goppa: Geometry and Codes, Kluwer (Math. and its Apll. Ser.), 1998.
  3. Hirschfeld-Korchmaros: Algebraic Curves over a Finite Field, Princeton Univ. Press, 2007.