A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 29. péntek 19:53
A Bolyai Intézet által aktuálisan oktatott kurzusok

Vissza

A tárgy kódja és neveMMN361E Az életbiztosítás matematikai alapjai
Meghirdető tanszék(csoport)Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék 
Felelős oktatóDr. Viharos László 
Kredit
Heti óraszám
Típusaelőadás 
Számonkéréskollokvium 


Tematika

Kamatszámítás: egyszerű kamat, kamatos kamat éves kamatozással, diszkontálás, tört időszakra történő kamatszámítás, kamatos kamat évközi kamatozással. Folytonos kamatozás elve, a kamaterősség. Kamatos kamat hozzáadott tőkével. Folytonos kamatozás változó kamatintenzitással. A befektetett tőke megtérülése. Állandó tagú éves járadékok. Járadékok felvásárlása. Végtelen járadékok. Számtani illetve mértani sorozat szerint változó tagú éves járadékok. Évközi részletekben esedékes állandó tagú járadékok egyszerű illetve kamatos évközi kamatozással. Kölcsöntörlesztés.
Halandósági és morbiditási adatok: nyers halandósági és morbiditási adatok, kiegyenlítési módszerek, halandósági táblák. Halálozási valószínűségek. Várható élettartamok számítása halandósági tábla alapján, kommutációs számok. Fontosabb életbiztosítás típusok: elérési, haláleseti, életjáradék, fix lejáratú. Két és több életre szóló biztosítások, csoportos biztosítások. Díjkalkuláció: technikai kamat, diszkontráta, ekvivalencia-elv, maradékjogok, nettó díj. Költségterv, bruttó díj. A díjfizetés gyakorisága. Befektetési hozam. Tartalékszámítás: nettó díjtartalék, a prospektív és a retrospektív szemlélet, egyéni és csoportos díjtartalék. Bruttó díjtartalék, költségfedezet. Zillmer módszer. Szolvencia. A biztosító kockázatai és kezelésük.


Ajánlott irodalom

  1. Arató Miklós: Általános biztosításmatematika, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1997.
  2. Hans U. Gerber: Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 1990.
  3. Szabó László, Viharos László: Az életbiztosítás alapjai, Polygon jegyzettár, Szeged, 2001.
  4. Jozef L. Teugels, Bjorn Sundt: Encyclopedia of Actuarial Science, Chichester : Wiley and Sons, 2004.