A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 25. hétfő 00:24
A Bolyai Intézet által aktuálisan oktatott kurzusok

Vissza

A tárgy kódja és neveMMN161E Többváltozós statisztikai módszerek
Meghirdető tanszék(csoport)Sztochasztika Tanszék 
Felelős oktatóDr. Krámli András György 
Kredit
Heti óraszám
Típusaelőadás 
Számonkéréskollokvium 


Tematika

A lineáris algebra statisztikában használt speciális tételei, a Fisher-Cochran tétel. A feltételes várható érték fogalma és tulajdonságai. A többdimenziós normális eloszlás, Wishart-eloszlás, a Hotelling-teszt eloszlása. A többdimenziós normális eloszlás paramétereinek becslése. A regresszió. A lineáris modell, a legkisebb négyzetek módszere, Gauss-Markov tétel. Variancia-analízis, kovariancia-analízis. Kontingencia táblák elemzése, a loglineáris modell, korrespondencia-analízis. Diszkriminancia-analízis, klaszteranalízis, többdimenziós skálázás. Algoritmikus modellek: többváltozós küszöbmodell, EM algoritmus, ACE algoritmus. Újramintavételezési eljárások: a jackknife és a bootstrap. Randomizált módszerek nagyméretű problémákra.


Ajánlott irodalom

  1. Bolla Marianna és Krámli András: A statisztikai követekeztetések elmélete, Budapest, Typotex, 2005.
  2. Móri Tamás és Székely Gábor (szerk.): Többváltozós statisztikai analízis, Műszaki Kiadó, Budapest, 1986.
  3. E. L. Lehmann: Testing Staistical Hypothesis, Wiley and Sons, 1959
  4. C. R. Rao: Linear statistical inference and its applications, Wiley and Sons, 1965.