A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 24. vasárnap 08:49
A Bolyai Intézet által aktuálisan oktatott kurzusok

Vissza

A tárgy kódja és neveMMN026E Mechanika
Meghirdető tanszék(csoport)Analízis Tanszék 
Felelős oktatóDr. Hatvani László 
Kredit
Heti óraszám
Típusaelőadás 
Számonkéréskollokvium 


Tematika

Kényszerek; holonóm és anholonóm rendszerek. A Hamilton-féle variációs elv. Lagrange-féle másodfajú mozgásegyenletek. Nemlineáris rezgések; a kis rezgések elmélete. A merev test mechanikája. A Hamilton-féle kanonikus mozgásegyenletek. A Poincaré-Cartan-féle invariáns integrál. Hamilton-Jacobi-elmélet. Egyensúlyi helyzet és stacionárius mozgás stabilitása. Különböző típusú erők hatása a stabilitásra. Az optimális stabilizálás problémája. Alkalmazások. Intelligens rendszerek, robotok.


Ajánlott irodalom

  1. V. I. Arnold, Az elméleti mechanika matematikai alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 1989.
  2. Budó Ágoston, Mechanika, Akadémiai Kiadó, 1981.
  3. F. Gantmacher, Lectures in Analytical Mechanics, Mir, 1975.
  4. H. Goldstein, Classical Mechanics, Addison-Wesley, 1975.
  5. D. R. Merkin, Introduction to the Theory of Stability, Springer, 1987.