A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 30. szombat 11:16
A Bolyai Intézet által aktuálisan oktatott kurzusok

Vissza

A tárgy kódja és neveMBNX172bG Matematikai praktikum (Biol.)
Meghirdető tanszék(csoport)Bolyai Intézet 
Felelős oktatóSáfár Zoltán 
Kredit
Heti óraszám
Típusagyakorlat 
Számonkérésgyakorlati jegy 


Tematika

Elemi algebrai azonosságok: két tag összegének (különbségének) négyzete, köbe. Az n-edik hatványok különbségének szorzattá alakítása. A racionális kitevőjű hatvány fogalma, a hatványozás és gyökvonás azonosságai. Az exponenciális függvény. A valós számok normálalakja. A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságai, áttérés egyik alapú logaritmusról a másikra. A logaritmus függvény.
Számtani és mértani sorozatok tulajdonságai. Százalék- és kamatszámítás. Keverési feladatok.
Összeszámlálási alapfeladatok, binomiális együtthatók.
Függvények: függvényfogalom, hozzárendelés, függvények megadása, elemi függvények, függvénytranszformáció, függvényértéktranszformáció.
Polinomok, racionális törtfüggvények és tulajdonságaik.
Síkbeli vektorok összeadása, számmal való szorzása. Egységvektorok, vektorkoordináták. Koordináta-geometria. Síkbeli derékszögű Descartes-féle koordináta-rendszer. Szakasz felezőpontja, harmadolópontjai. Háromszög súlypontja. Két pont távolsága. Az egyenes egyenletének különböző alakjai, kör egyenlete.
Egyenletek megoldásai. Másodfokú egyenlet gyöktényezős alakja. Speciális harmad- és negyedfokú egyenletek. Két- és háromismeretlenes egyenletrendszerek.


Ajánlott irodalom

  1. Bagota Mónika, Kovács Zoltán, Krisztin Németh István: Matematikai praktikum feladatgyűjtemény, Polygon Jegyzettár, Szeged, 2007.
  2. Gádor Endréné, Gyapjas Ferencné, Hárspatakiné Dékány Veronika, Dr. Korányi Erzsébet, Pálmai Lóránt, Pogáts Ferenc, Dr. Reiman István és Dr. Scharniztky Viktor: Összefoglaló feladatgyűjtemény matematikából 81307. (Szerkesztette: Gimes Györgyné) Tankönyvkiadó (II. kiadás), Budapest, 1993.
  3. Kovács Ágnes: Egyedül a matek érettségin. Szerényi és Gazsó Bt., Pécs, 2000.
  4. Dr. Makai Imréné: Elméleti érettségi tételek matematikából. Studium ’96 Bt., Debrecen, 2002.
  5. Hortobágyi István, Marosvári Péter, Pálmay Lóránt, Pósfai Péter, Siposs András, Vancsó Ödön: Matematika I-II (Egységes érettségi Feladatgyűjtemény). Konsept-H Könyvkiadó, Budapest, 2003.
  6. Reiman István: Matematika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1992.