A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 30. szombat 20:49
A Bolyai Intézet által aktuálisan oktatott kurzusok

Vissza

A tárgy kódja és neveMBNX415G Matematika geoinformatikusoknak gy.
Meghirdető tanszék(csoport)Algebra és Számelmélet Tanszék 
Felelős oktatóKatonáné Dr. Horváth Eszter 
Kredit
Heti óraszám
Típusagyakorlat 
Számonkérésgyakorlati jegy 


Tematika

Leképezések, relációk. rendezések, rendezett halmazok. Ekvivalencia-relációk, osztályozások.
Összeszámlálási alapfeladatok: permutációk, variációk, kombinációk, rendezett osztályozások, szita-formula.
{\it Műveletek polinomokkal, elemi függvények.}
Valós számtest fölötti véges dimenziós vektorterek. Lineáris leképezések és mátrixaik. Mátrixműveletek. Lineáris egyenletek megoldása eliminációval.
Lineáris programozás, szimplex módszer. Mátrix-modellek: kommunikációs, szállítási és Leontyev mátrixok.
A valószínűségszámítás és a matematikai statisztika elemei: klasszikus valószínűségi mezők, {\it mintavételek véges sokaságokból}. Nevezetes eloszlások. Függetlenség-vizsgálatok. Statisztikai becslések, {\it konfidencia-intervallumok}, hipotézis vizsgálatok.


Ajánlott irodalom

  1. Szendrei Ágnes: Diszkrét matematika. logika, algebra, kombinatorika, Polygon Jegyzettár, 2002 (V. kiadás).
  2. Klukovits Lajos: Klasszikus és lineáris algebra, Polygon Jegyzettár, 1999.
  3. Bajalomov Erik - Imreh Balázs: Operációkutatás, Polygon Jegyzettár, 2001.
  4. Prékopa András: Valószínűségelmélet, Műszaki Könyvkiadó, 1972.
  5. Kemeny - Snell - Thompson: A modern matematika alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 1971.