A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 26. kedd 23:47
A Bolyai Intézet által aktuálisan oktatott kurzusok

Vissza

A tárgy kódja és neveMBNX363E Alkalmazott statisztika
Meghirdető tanszék(csoport)Sztochasztika Tanszék 
Felelős oktatóDr. Viharos László 
Kredit
Heti óraszám
Típusaelőadás 
Számonkéréskollokvium 


Tematika

Véletlenszám generálás. Illeszkedésvizsgálatok, khi-négyzet próbák diszkrét illeszkedés-, homogenitás- és függetlenség-vizsgálatra, becsléses illeszkedésvizsgálat. Minta átlagára vonatkozó hipotézisek tesztelése, több független minta átlagának összehasonlítása. Gyakorisági táblázatok készítése. Egy és többváltozós regresszióanalízis, lineáris regresszió, ridge-regresszió. Szórásanalízis. Többváltozós statisztikai módszerek: főkomponens analízis, faktoranalízis, klaszteranalízis, kanonikus korrelációanalízis. Idősor analízis.
Számítógépes statisztikai programcsomagok működésének általános ismertetése, az SPSS, SAS, S+, Statistica, R, BMDP programcsomagok. Az adatfeldolgozás számítógépes előkészítése: adatbevitel, adatmanipuláció, ábrák, grafikonok tervezése. Statisztikai eljárások számítógépes megvalósítása.


Ajánlott irodalom

  1. Csendes Tibor: Bevezetés a számítógépes statisztikába, NOVADAT, Szeged, 2001.
  2. Füstös László és Kovács Erzsébet: A számítógépes adatelemzés statisztikai módszerei. Tankönyvkiadó Budapest, 1989.
  3. Walter Jahn és Hans Vahle: A faktoranalízis és alkalmazása. KJK, Budapest, 1974.
  4. Kerékgyártó Györgyné és Mudruczó György: Statisztikai módszerek a gazdasági elemzésben. KJK, Budapest, 1987.
  5. Székelyi Mária és Barna Ildikó: Túlélőkészlet az SPSS-hez. Typotex Kiadó, Budapest, 2002.