A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 28. csütörtök 01:05
A Bolyai Intézet által aktuálisan oktatott kurzusok

Vissza

A tárgy kódja és neveMBN501L Számítógép alkalmazása a matematika tanításában
Meghirdető tanszék(csoport)Analízis Tanszék 
Felelős oktatóDr. Vajda Róbert 
Kredit
Heti óraszám
Típusagyakorlat 
Számonkérésgyakorlati jegy 


Tematika

A számítógépes matematikaóra lehetséges formája és tartalma. Technikai eszközök.
Internet alapú matematikai szoftverek (WebMathematics Interactive, MathWorld, keresőszerverek használata). Függvényvizsgálat számítógéppel (egy- és többváltozós, komplex függvények).
Matematikai prezentációkészítés. Az OpenOffice. org egyenletszerkesztője, táblázatkezelője és bemutatókészítője. Grafikonok létrehozása. Többváltozós függvények különböző megjelenítési formái 2 és 3 dimenzióban. Elemi valószínűségszámítási és statisztikai feladatok számítógépes vizualizációi.
Bevezetés a matematikai dokumentumkészítésbe. A LyX matematikai szövegszerkesztő egyenletszerkesztője. Az Euklides dinamikus geometriai szerkesztőprogram.
Komputeralgebrai rendszerek és dinamikus geometriai szoftverek használata a tanításban. A MuPAD és a Maxima komputeralgebrai rendszerek főbb utasításai, használatuk. Elemi számelméleti feladatok, kongruenciák, polinomokkal kapcsolatos feladatok számítógépes megoldása. Trigonometrikus összefüggések megsejtése és bizonyítása. Elemi geometriai tételek interaktív vizualizációja az Euklides programmal; sejtés, bizonyítás.


Ajánlott irodalom

  1. Tarcsay Tamás (szerk.): SuliNet Matematika rovat, http://www.sulinet.hu/tart/alkat/ag
  2. Creutzig, Gehrs, Oevel: Das MuPAD-Tutorium, Springer Bln
  3. de Souza, Fateman, Moses, Yapp: The Maxima Book,
  4. maxima.sourceforge.net/docs/maximabook/maximabook-19-Mar-2003.pdf
  5. László István, Simon Péter: Euklides, http://www.euklides.hu
  6. Kovács Zoltán: Számítógép alkalmazása a matematika tanításában (elektronikus jegyzet), http://www.math.u-szeged.hu/~kovzol/SzAAMT-2001/doc-10/index.html