A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 31. vasárnap 09:23
A Bolyai Intézet által aktuálisan oktatott kurzusok

Vissza

A tárgy kódja és neveMBN121E Bevezetés az analízisbe
Meghirdető tanszék(csoport)Analízis Tanszék 
Felelős oktatóDr. Németh Zoltán 
Kredit
Heti óraszám
Típusaelőadás 
Számonkéréskollokvium 


Tematika

Valós számok fogalma. Számsorozatok. Monotonitás, korlátosság.
Számsorozatok határértéke. Műveletek és határérték. Egyenlőtlenség és határérték. Részsorozat, átrendezés, fésűs egyesítés. Nevezetes sorozatok. Rekurzív sorozatok. Divergens sorozatok.
Torlódási pont. Bolzano-Weierstrass-tétel. Sorozat alsó és felső határértéke. Cauchy-féle belső konvergencia kritérium. Topológiai alapismeretek a számegyenesen és az térben. Sorozatok -ban.
Számsorok; műveletek sorokkal. Mértani sor. Csoportosítás, átrendezés. Abszolút konvergencia, feltételes konvergencia. Konvergencia-kritériumok. Függvénysorozatok, függvénysorok. Hatványsorok. Cauchy-Hadamard tétel.
Függvények folytonossága. Fokozatos változás. A közbenső értékekről szóló tétel. Műveleti szabályok. Az egyenletes konvergencia és a folytonosság kapcsolata. Hatványsor összegfüggvényének folytonossága. Összetett függvény, inverz függvény folytonossága. Elemi függvények; a hatványozás kiterjesztése valós kitevőkre. Véges zárt intervallumon folytonos függvény tulajdonságai.
Függvény határértéke. Nevezetes határértékek. Folytonosság és határérték kapcsolata. A határérték Heine-és Cauchy-féle definíciója. Jobb- és bal oldali határérték.


Ajánlott irodalom

  1. Császár Ákos, Valós analízis I-II, Tankönyvkiadó, 1984.
  2. Leindler László, Analízis, Polygon, 2001.
  3. Szász Pál, A differenciál- és integrálszámítás elemei I-II, Typotex, 2000
  4. W. Rudin, A matematikai analízis alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 1978.
  5. Laczkovich Miklós, T. Sós Vera, Analízis I-II, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005-2007.
  6. Németh Zoltán: Határérték és folytonosság, Polygon, 2006.