A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 30. szombat 01:39
A Bolyai Intézet által aktuálisan oktatott kurzusok

Vissza

A tárgy kódja és neveMBN512E Fejezetek a matematika kultúrtörténetéből
Meghirdető tanszék(csoport)Algebra és Számelmélet Tanszék 
Felelős oktatóDr. Klukovits Lajos 
Kredit
Heti óraszám
Típusaelőadás 
Számonkéréskollokvium 


Tematika

A nagy folyammenti kultúrák empirikus matematikája. A görög klasszikus kor matematikája: a matematika deduktív tudománnyá válása. A hellenizmus korának matematikája. A középkor matematikája: szemelvények az indiai, az iszlám kultúrkör matematikájából. Az európai matematika kezdete: a pisai Leonardo könyvei. A projektív geometria kialakulása a reneszánsz festészet-elméletből.
A számfogalom alakulása: a komplex és a valós számok.
Az "igazság elvesztése", majd keresésének főbb irányzatai a XIX. és a XX. század matematikájában. Szemelvények a XX. század matematikájából.


Ajánlott irodalom

  1. Freud Róbert (szerk.): Nagy pillanatok a matematika történetéből, Gondolat, 1981.
  2. P. Juskevics: A középkori matematika története, Gondolat, 1982.
  3. M. Kline: Mathematical Thought from Ancient to Modern Times, Oxford University Press, 1979, 1990.
  4. O. Neugebauer: Egzakt tudományok az ókorban, Gondolat, 1984.
  5. B. L. van der Waerden, Egy tudomány ébredése, Gondolat, 1983.