A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 26. kedd 14:14
A Bolyai Intézet által aktuálisan oktatott kurzusok

Vissza

A tárgy kódja és neveMMN222E A matematika tanítása II.
Meghirdető tanszék(csoport)Analízis Tanszék 
Felelős oktatóDr. Kosztolányi József 
Kredit
Heti óraszám
Típusaelőadás 
Számonkéréskollokvium 


Tematika

A számfogalom kialakítása, fejlesztésének szintjei; műveletek. Számkörbővítés a természetes számoktól a komplex számokig; a permanenciaelv. A számelmélet tanítása. Betűabsztrakció, az algebrai kifejezések tanítása. A függvény fogalmának kialakítása, fejlesztésének szintjei. Az elemi függvények tanítása. Az analízis elemeinek tanítása. Az egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer mint matematikai eszköz a matematikai modellben. A geometria gondolkodás szintjei, a geometria alapvető fogalmainak kialakítása. A geometriai transzformációk tanítása, a transzformációs szemlélet kialakítása, fejlesztése. Vektorok a szintetikus geometriában, a trigonometriában és a koordinátageometriaban. Trigonometriai eszközök tanítása. Koordinátageometria mint az euklideszi geometria analitikus modellje. A térgeometria tanítása, a térszemlélet fejlesztésének lehetőségei. A kombinatorika és a gráfelmélet tanítása. A valószínűségszámítás és a statisztika tanítása. A számítógép szerepe a matematika tanításában.


Ajánlott irodalom

  1. Ambrus András: Bevezetés a matematikadidaktikába, Egyetemi jegyzet, ELTE Eötvös Kiadó, 1995.
  2. R. Skemp: A matematikatanítás pszichológiája, Edge 2000 Kiadó Budapest, 2005.
  3. Pólya György: A gondolkodás iskolája, Bibliotheca, Budapest, 1957.
  4. Szendrei Julianna: Gondolod, hogy egyre megy?, Dialógusok a matematikatanításról tanároknak, szülőknek és érdeklődőknek) (Typotex Kiadó, Budapest, 2005.
  5. Varga Tamás: A matematika tanítása (Szemelvénygyűjtemény), Tankönyvkiadó, 1963.