A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 28. csütörtök 18:25
A Bolyai Intézet által aktuálisan oktatott kurzusok

Vissza

A tárgy kódja és neveMBN561E Bevezetés a matematikai statisztikába
Meghirdető tanszék(csoport)Sztochasztika Tanszék 
Felelős oktatóDr. Viharos László 
Kredit
Heti óraszám
Típusaelőadás 
Számonkéréskollokvium 


Tematika

Mintavételezés véges és végtelen sokaságból. Alapstatisztikák: minta-átlag, empirikus szórásnégyzet; rendezett minta, medián, terjedelem. Pontbecslésekkel kapcsolatos általános tudnivalók: torzítás, konzisztencia, hatásosság. A maximum-likelihood módszer. Konfidenciaintervallum szerkesztése a normális eloszlás várható értékére és szórásnégyzetére. Hipotézisvizsgálattal kapcsolatos általános tudnivalók, egyszerű alternatíva, első- és másodfajú hiba, erőfüggvény a leggyakoribb próbák különböző esetekben: u-, t- és F- proba. Lineáris módszerek: egyszeres és többszörös regresszió, a legkisebb négyzetek módszere, varianciaanalízis, faktoranalízis, diszkriminancia-analízis. Nemparaméteres módszerek: eloszlás- es sűrűségfüggvénybecslés, az eltolási paraméter becslése. Nemparaméteres próbák: Kolmogorov-Szmirnov- és khi-négyzet próba az eloszlásfüggvény alakjára, függetlenségvizsgálat, Wald-Wolfowitz véletlenségi teszt, előjel-próba, Wilcoxon-próba. Cenzorált minták: a Kaplan-Meyer becslés, Cox-regresszió.


Ajánlott irodalom

  1. Meszéna György - Ziermann Margit: Valószínűségelmélet és matematikai statisztika, Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1981.
  2. Prékopa András: Valószínűségelmélet műszaki alkalmazásokkal, Műszaki Kiadó, Budapest, 1972.
  3. Tandori Károly: Matematikai statisztika. JATE jegyzet, Szeged, 1974.
  4. Vincze István: Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1968