A+ | A- | Ø
 
 • English
 
 
2016. július 23. szombat 11:17
A Bolyai Intézet által aktuálisan oktatott kurzusok

Vissza

A tárgy kódja és neveMBNX313E Kalkulus II.
Meghirdető tanszék(csoport)Analízis Tanszék 
Felelős oktatóDr. Szabó Tamás Zoltán 
Kredit
Heti óraszám
Típusaelőadás 
Számonkéréskollokvium 


Tematika

Sorok, függvénysor, binomiális sor. Vektorértékű és többváltozós függvények. Határérték, differenciálhatóság. Parciális, totális, irány szerinti derivált, gradiens-vektor. Többváltozós függvények szélsőértéke. Integrál, kettős és hármas integrálok, a szukcesszív integrálás módszere. Vonalintegrál, felületi integrál. Green-tétel, a divergencia-tétel, Stokes tétele. Az integrálszámítás alkalmazásai: térfogat, felszín; fizikai alkalmazások. Elemi differenciálegyenletek: integrálható típusú egyenletek, másodrendű egyenletek, numerikus megoldás.


Ajánlott irodalom

 1. Leindler László, Analízis, Polygon, 2001.
 2. Németh József, Analízis példatár I-II., JATEPress, 2001.
 3. Szabó Tamás, Kalkulus I-II., Polygon, 2002, 2003.
 4. Szász Pál, Differenciál- és integrálszámítás elemei I-II, Typotex, 2000.
 5. W. Rudin, A matematikai analízis alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 1978.
 6. Ajánlott digitális irodalom:
 7. /Kalkulus informatikusoknak II. /
 8. Győri István, Pituk Mihály, PE MIK, Matematika Tanszék
 9. http://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/images/stories/vegleges_tananyagok/GYORI_PITUK_KALK_INF_II/kalkulus2.pdf
 10. és a
 11. /Kalkulus informatikusoknak II. példatár/
 12. Szalkai István, Dósa György, PE MIK, Matematika Tanszék
 13. http://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/images/stories/vegleges_tananyagok/SZALKAI_DOSA_KALK_INF_II_PTAR/Kalkulus_II_peldatar.pdf
 14. Ehhez a digitális melléklet is letölthető a http://tananyagfejlesztes.mik.uni-pannon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=70
 15. oldalról.