A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 30. szombat 15:06
A Bolyai Intézet által aktuálisan oktatott kurzusok

Vissza

A tárgy kódja és neveMBL671G Elemi matematika IV. (lev.)
Meghirdető tanszék(csoport)Analízis Tanszék 
Felelős oktatóDr. Kozma József 
Kredit
Heti óraszám10 
Típusagyakorlat 
Számonkérésgyakorlati jegy 


Tematika

Geometriai transzformációk és alkalmazásaik síkgeometriai feladatok megoldásában. Nevezetes elemi geometriai tételek és alkalmazásaik.
Vektorok alkalmazása geometriai feladatok megoldásában.
Euklideszi szerkesztés. A geometriai szerkeszthetőség, nevezetes megoldhatatlan problémák.
Területszámítás, terület-átdarabolás.
Elemi térgeometriai feladatok, térgeometriai számítások. Euler poliédertétele. Szabályos testek.
Analógiák és különbözőségek a sík- és térgeometriában.
Geometriai egyenlőtlenségek, szélsőérték-feladatok. Szélsőérték-feladatok megoldása vektorokkal.


Ajánlott irodalom

  1. Sklarszkij, Csencov, Jaglom: Válogatott feladatok és tételek az elemi matematika köréből, 2-3. (Planimetria; Geometriai egyenlőtlenségek és szélsőérték-feladatok; Sztereometria).
  2. Vigassy Lajos: Egybevágósági transzformációk a síkban és a térben (Középiskolai szakköri füzet).
  3. Reiman István: Fejezetek az elemi geometriából (spec. mat. tankönyv).
  4. N.D. Kazarinoff: Geometriai egyenlőtlenségek.
  5. Kosztolányi, Makay, Pintér, Pintér: Matematikai problémakalauz I.