A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 25. hétfő 12:01
A Bolyai Intézet által aktuálisan oktatott kurzusok

Vissza

A tárgy kódja és neveMMN241E A nem-életbiztosítás matematikai alapjai
Meghirdető tanszék(csoport)Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék 
Felelős oktatóDr. Szabó László Imre 
Kredit
Heti óraszám
Típusaelőadás 
Számonkéréskollokvium 


Tematika

Fontosabb nem-életbiztosítás típusok: vagyon, felelősség, baleset, egészség. Tartalékolás: meg nem szolgált díjak tartaléka, függő kárral kapcsolatos tartalékok (IBNR), kifutási háromszögek, káringadozási tartalék. Kártérítési rendszerek. A díjkalkuláció elemei: várható érték elv, szórás ill. szórásnégyzet elv, szemiinvariáns elv, hasznossági függvény, svájci elv, veszteségfüggvények. Káresemények időpontjának eloszlása. A kárnagyság eloszlása. Adatmegbízhatósági elmélet. Bónusz-málusz rendszerek. Viszontbiztosítási ismeretek. Viszontbiztosítási formák: arányos, többlet, kártöbblet, kárstop, ECOMOR, legnagyobb károk viszontbiztosítása. A viszontbiztosítási formák optimalitási tulajdonságai. Pontfolyamatokon alapuló viszontbiztosítási formák: a károk száma Poisson folyamat illetve Pólya folyamat. Kárnagyság eloszlása szerinti viszontbiztosítási formák. Rendezett mintán alapuló viszontbiztosítási megállapodások. Reciprok viszontbiztosítás, viszontbiztosítási láncok, viszontbiztosítási díjkalkuláció. Véges és aszimptotikus formulák viszontbiztosítási díjakra. A viszontbiztosítási piac, egyensúly. Viszontbiztosítási formák összehasonlítási szempontjai.


Ajánlott irodalom

  1. E. Straub: Non-Life Insurance Mathematics, Springer- Assoc. Of Swiss Actuaries, Zürich, 1988.
  2. Arató Miklós: Általános biztosításmatematika, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1997.