A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 29. péntek 02:09
Matematikai praktikum

Megajánlott jegy megszerzése szeptemberben!

A természettudományi alapszakok hálóterve a középszintű matematika érettségi követelményeire épít. Sok hallgató azonban az átlagosnál jobb középiskolai alapokkal érkezik. Ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy a középiskolában megszerzett matematikai ismeretek, illetve az egyetemi tanulmányokhoz szükséges matematikai ismeretek között hidat képező Matematikai praktikum tárgyból a legjobbak a félév elején megszerezzék az érdemjegyet.

Szeptember folyamán - a pontos időpont a félév elején lesz meghirdetve - megajánlott jegyet lehet szerezni a tárgyból egy vizsgadolgozat megírásával. A megajánlott jegy 4 (jó) vagy 5 (jeles) lehet, mely a vizsgadolgozatban elért pontszámtól függ. Az a hallgató, akinek a vizsgadolgozata alapján megajánlanak jegyet, és aki azt el is fogadja, mentesül a félév folyamán a gyakorlatokon való részvétel alól, és a félév végén a megajánlott jegyet rögzítik számára az ETR-ben. Aki nem szerez megajánlott jegyet, illetve nem fogadja el a megajánlott jegyet, az az általa felvett gyakorlaton kihirdetett módon teljesíti a kurzust.

Tájékoztatásul közlünk egy minta vizsgadolgozatot.