A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 28. csütörtök 04:54
Tandori Károly (1925. augusztus 23. - 2005. január 24.)
Tartalomjegyzék
Tandori Károly (1925. augusztus 23. - 2005. január 24.)
Dr. Csörgő Sándor beszéde
Dr. Győry Kálmán beszéde
Dr. Császár Ákos beszéde

Császár Ákos akadémikus, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Bolyai János Matematikai Társulat tiszteletbeli elnöke, a Társulat nevében:

Tisztelt Gyászoló Közönség!

Az a megtisztelő, de fájdalmas feladat jutott nekem, hogy a Bolyai János Matematikai Társulat tagsága és vezetősége nevében végső búcsút vegyek Tandori Károlytól, a Társulat tiszteletbeli elnökétől.
Tandori Károly 1949-től volt tagja a Társulatnak, így legrégibb tagjaink között tarthatjuk számon. Kiemelkedő kutató és oktató munkája mellett szívesen vállalt szerepet a szakmai közéletben is, így részt vett a Társulat számos bizottságának a munkájában. A Nemzetközi Matematikai Unióval való kapcsolatainkat ápoló IMU-bizottságnak 1972 óta volt tagja. Miután a Társulat iskolateremtő munkásságát 1983-ban a Szele Tibor Emlékérem neki ítélésével ismerte el, tagjává lett az emlékérmet évente odaítélő bizottságnak, s abban meghatározó, aktív munkával vett részt. Hasonlóan nagy hálával emlékezhetünk vissza a fiatal matematikusok kutató munkáját díjazó Grünwald Géza Emlékérem odaítélő bizottságában, valamit az ugyancsak fiatal tehetségek munkáját segítő Patai Alapítvány bizottságának tevékenységében való részvételére.

Jól ismeretes, hogy a Társulat a matematikai közélet előmozdításának egyik leghatékonyabb módjaként rendszeresen szervez nemzetközi konferenciákat a matematika egy-egy ágának területén, és ezek munkájáról nagy nemzetközi elismerést kiváltó köteteket ad ki. E fontos munkából Tandori Károly is igen hatékonyan kivette a részét; így szervezőként illetőleg a kiadott kötet egyik vagy éppen fő szerkesztőjeként hozzájárult az 1976-ban lezajlott Fourier-analízis tárgyú, az 1980-ban rendezett Függvények, sorok, operátorok című, az 1985-ben megrendezett Haar Alfréd-emlékkonferencia, az 1990-ben lezajlott Approximációelmélet tárgyú konferencia, majd az 1999-ben megrendezett, ugyane témával foglalkozó konferencia lebonyolításához.

Kimagasló társadalmi munkájának elismeréseként a Társulat 1985-ben egyik alelnökévé választotta, majd 1993-tól vált a Társulat egyik tiszteletbeli elnökévé. Hosszú idő óta vezetőségi tagja volt a Társulat Csongrád megyei tagozatának is.

Kedves Karcsi!

Mindnyájunk elismerését kiváltottad természetesen a nagy nemzetközi visszhangú kutatómunkával, a jól képzett fiatal matematikusok százait eredményező oktatási tevékenységben való részvételeddel, de engedd meg, hogy búcsúszavaimat megtoldjam az arra való rámutatással is, ami engem személy szerint is közel hozott hozzád: a természetjárás szeretetére és az abban való részvételre késztető hajlamod említésével. Nehéz elfelejteni, hogy egyszer, évtizedekkel ezelőtt, a Bükk hegységben, a Tar-kő csúcsán találkoztunk véletlenül össze. Ilyesmire ezután már, nagy szomorúságomra, nem számíthatok, de arra őszintén kérhetem a jó Istent, hogy adjon neked örök nyugodalmat, mindnyájunkat pedig, hogy emlékedet tisztelettel és szeretettel őrizzük.