A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 31. vasárnap 07:30
Matematikus szak

Matematikus szak

MINTATANTERV

a jelenleg meghirdetett kurzusok

A matematikát sokan szeretik, hiszen - a többi tudományággal összehasonlítva - már fiatalon is jelentős eredményeket lehet elérni benne, továbbá hazánkban igazán adottak a lehetőségek a matematika elsajátítására. A magyar matematikát külföldön is nagyra tartják és itthon is büszkék vagyunk rá. Megbecsültségét fémjelzi pl. az, hogy 2001. december 1-jén Lovász László (az SZTE díszdoktora, a Bolyai Intézet egykori professzora) Corvin-lánc kitüntetést vehetett át. (A hazai tudomány, művészet és oktatás szférájában ez a legrangosabb elismerés, az élő Corvin-kitüntetettek száma nem haladhatja meg a 12 főt.)

Ugyanakkor az elméleti matematika csak a legkiválóbb művelőit tudja "eltartani". Éppen ezért a matematikus szakunkat 1998-ba megújítottuk, s olyan gyakorlatorientált szakirányokat biztosítottunk, amelyek a végzés utáni elhelyezkedést könnyítik. Ráadásul hallgatóink az első három évben közösen tanulják a felsőbb matematika alapjait, s ráérnek ezt követően dönteni az elméleti matematika vagy valamely gyakorlatorientált szakirány között. A szakirányokat az hívta életre, hogy a megcélzott területeken egyre nagyobb szükség van komoly matematikai tudásra, tehát olyanra, amely túlmutat a rutin számítógép-használaton. Választható szakirányok: pénzügyi szakirány, közgazdasági szakirány, informatikai szakirány, s természetesen tovább él az elsősorban elméleti jellegű matematikus szakirány is. A szakirány elvégzését a diplomába tett betétlap tanúsítja.

Pénzügyi szakirány: Angliában az aktuáriusok, azaz a biztosítási matematikusok a legjobban fizetett értelmiségiek közé tartoznak. Feladatuk az életbiztosítások és a nem-életbiztosítások díjtételeinek kalkulációja statisztikai módszerekkel, a kockázatok (beleértve a befektetési kockázatokat is) elemzése matematikai módszerekkel, stb. Jelenleg aktuáriusokat rajtunk kívül a BKÁE-n a mi szakirányunkhoz hasonló módon választható szakirány keretében képeznek. A vezető akturáriusi beosztás egyetem utáni szakvizsgához kötött. A matematikus szak pénzügyi szakiránya jó felkészülés pénzügyi szervezeteknél (biztosító társaságoknál, pénztáraknál, bankoknál) való elhelyezkedésre és az aktuárius szakvizsgára. Hallgatóink a kockázatok elemzéséhez szükséges matematika tárgyak mellett a Gazdaságtudományi Karon számvitelt, banküzemtant és további jogi és pénzügyi tárgyakat is tanulnak.

Közgazdasági szakirány: A közgazdaságtanban újabban már a Nobel-díjat is lényegében matematikai teljesítményért adják. Az ezen szakirányt választó hallgatóink gazdaságtudományi tárgyakat és gazdasági matematikát tanulnak, s eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacra matematikai és közgazdasági tudásuk birtokában.

Informatikai szakirány: Sok olyan szakember van, aki egy kész programrendszert működtetni vagy egy adott algoritmust programozni képes, és programozni valamilyen szinten szinte mindenki meg tud tanulni. Az ilyen szakemberek képzése egyre nagyobb méretekben folyik. Ugyanakkor nagy a kereslet a jó algoritmusok megalkotására képes képzett matematikusok iránt. Ez az igény hívta életre az informatikus szakirányt.

Matematikus szakirány: Ez (a már régóta létező) szakirány nyújtja a legtöbb matematikai ismeretet, és többnyire a legkiválóbb és egyúttal a matematika iránt legelhivatottabb hallgatóink választják. Ez a legjobb választás azoknak, akik a felsőoktatásban vagy kutató matematikusként szeretnének dolgozni, de arra is számos példa van, hogy végzés után más tudományterületbe beletanulva is sikeres kutatói pályát lehet befutni. A többi szakirányoz képest szerényebb gyakorlati ismeretanyagot hosszabb távon ellensúlyozza a nagyobb elméleti tudás és kreativitás, ezért hallgatóink némi önképzés árán gyakorlatorientált munkakörökben (beleértve az előző három szakirány által megcélzottakat) is megállják a helyüket.