A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 27. szerda 17:22
Matematika tanár szak

Matematika tanár szak

MINTATANTERV

a jelenleg meghirdetett kurzusok

A Szegedi Tudományegyetem Matematikai Intézetét (ma Bolyai Intézet) 1921-ben hozták létre, amikor a Ferenc József Tudományegyetem Kolozsvárról Szegedre költözött. Azóta folyik itt matematika szakos tanárok képzése.

A képzés célja középiskolában tanító matematika tanárok képzése. Ugyanakkor a képzés módszertani, pedagógiai tárgyai az általános iskolákban való tanításra is felkészítik a hallgatókat, sokan — különböző okokból — élnek is ezzel a lehetőséggel, jó néhányan találják meg örömüket az általános iskolai tanításban.

A képzés 10 félévig tart. Ezt a szakot csak szakpárban lehet elkezdeni, azaz egy másik TTK-s, BTK-s vagy akár főiskolai szakkal kell párosítani. A leggyakoribb példák: matematika-fizika, matematika-földrajz, matematika-kémia, matematika-idegennyelv — s különösen népszerű a matematika-informatika szak. De van matematika-biológia, matematika-történelem, matematika-magyar, matematika-testnevelés, sőt matematika-hittan tanár szakos hallgatónk is. Végezni egy szakosként is lehet, de ebben az esetben is teljesíteni kell legalább 2 félévnek megfelelő tantárgyat a másik szakból.

A matematikai tárgyak részben felsőbb matematika, részben pedig elemi matematika jellegűek. Az előbbi az algebra, analízis, geometria, gráfelmélet, halmazelmélet, valószínűségszámítás legfontosabb fogalmaival, eredményeivel ismerteti meg a hallgatókat, míg az elemi matematika kurzusokon olyan feladatok megoldásával foglalkozunk, amelyek szakkörökön és versenyeken szerepelnek. A matematikai tárgyak egy része kötelező, majd a továbbiakban a tanárjelölt úgynevezett blokkokból választhat a saját érdeklődésének megfelelően. A teljes kínálat kb. 100 kurzusból áll.

Külön tantárgycsoportot képeznek a tanári mesterség kurzusai. Ezek közé soroljuk a matematikai módszertani tárgyakat, amelyek során a matematika egyes fejezeteinek tanításával kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak a hallgatók. Továbbá ide tartoznak a pedagógiai és pszichológiai jellegű tárgyak, amelyek a tanítás, a gyerekekkel való foglalkozás elméleti kérdéseit taglalják. Ezen túl még néhány további tárgyat is fel kell venni, amelyek úgynevezett általános tanárképzési kurzusok — a fizika, kémia, biológia, informatika olyan fejezeteivel foglalkoznak —, és amelyek segítségével a leendő tanárjelöltek bepillantást nyerhetnek a matematika más tudományterületeken való alkalmazhatóságába.

A diploma megszerzése után a végzett tanárok elsősorban közép- és általános iskolákban helyezkednek el matematika tanárként, de többen közülük számítástechnikát is oktatnak. Évek óta tapasztalat, hogy kereslet van matematika tanárok iránt. Különböző okokból többen nem tanárként helyezkednek el a végzés után, pl. informatikusként, menedzserként, banktisztviselőként, stb. dolgoznak.