A+ | A- | Ø
 
 • English
 
 
2016. július 23. szombat 21:18
Alkalmazott matematikus szak

Alkalmazott matematikus szak

MINTATANTERV

a jelenleg meghirdetett kurzusok

2002 szeptemberében az SZTE Bolyai Intézete is elindította a világszerte egyre népszerűbb alkalmazott matematikus szakot. Ennek célja olyan szakemberek képzése, akik a hazai, ill. nemzetközi iparban, interdiszciplináris környezetben hatékony matematikusi munkát képesek végezni.

A hallgatók elméleti matematikai megalapozás után ún. modulok közül választhatnak, amelyek révén ismereteket szereznek a műszaki matematika (pl. mechanika, villamosságtan), a gazdasági és üzleti matematika és az operációkutatás területén, jártasakká válnak a modern matematikai eljárások alkalmazásában, képesek lesznek felismerni új matematikai problémákat, alkalmazni tudják a modern számítógépes eszközöket, valamint képesek mérnökökkel, közgazdászokkal és tudományos kutatókkal közös problémamegoldó munkát végezni. Az alábbi modulok választhatók:
 • Alkalmazott algebra.

 • Alkalmazott diszkrét matematika.

 • Alkalmazott geometria.

 • Biológia.

 • Dinamikai rendszerek.

 • Elméleti fizika.

 • Matematikai fizika.

 • Informatika

 • Közgazdasági és biztosításmatematika

 • Rendszerelmélet

Magyarország sikeresen kapcsolódik a technikailag legfejlettebb országok kutatási és termelési együttműködéséhez. Hallgatóinkra már ma is számos alkalmazott matematikusi munkahely vár a Dél-Alföldi Régióban. Az ismert rangos kutatóintézetek, mint a Szegedi Biológiai Központ, a Gabonakutató Kht., a Bay Zoltán Intézet, továbbá olyan cégek, mint a NOKIA, a Siemens-SYSDATA, ill. a MATÁV regionális fejlesztő központjai az informatikusokon túl egyre inkább igényelnek specializált alkalmazott matematikusokat. A nemzetközi munkaerőpiac is jó lehetőségeket kínál.

2003 szeptemberétől kreditrendszerben történik az oktatás, amelynek legfontosabb előnyei a következők:

 • szabad haladási ütem (akár gyorsabban, akár lassabban haladhat a hallgató képességeinek vagy esetleg más elfoglaltságainak megfelelően)

 • ha egy tárgyból háromszor is sikertelen a vizsga, akkor sem kell félévet ismételnie a hallgatónak, a többi tárgyból haladhat tovább, ezt pedig később újra felveszi (egy tárgy max. 3 alkalommal vehető fel)

 • szabadon vehetők fel más szakokhoz tartozó tárgyak is, és ezek egy későbbi diploma megszerzésénél bizonyos kreditmegállapodások alapján akár az SZTE-n, akár más intézményben beszámíthatók

 • nagyobb átjárhatóság az egyes szakok között (pl. tanár — programozó — programtervező — matematikus, ill. pl. a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar egyes szakjait illetően).