A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 28. csütörtök 10:35
Felvételi szabályzat

SZTE TTIK
Tanári mesterszak (MA) matematikatanári szakképzettség
felvételi rendjének szabályzata

2008. december 22.

1. A szakra jelentkezhetnek:

a) Matematika alapképzési szak tanári szakirányát végzettek; főiskolán szerzett matematika szakos tanári diplomával; valamint egyetemen szerzett matematikus vagy alkalmazott matematikus diplomával rendelkezők.

b) Bármilyen szakos (főiskolán vagy egyetemen szerzett) tanári diplomával rendelkezők, ha az algebra, analízis, geometria, halmazelmélet, kombinatorika, matematikai logika, operációkutatás, számelmélet, valószínűségszámítás témákban a matematika alapképzési szak ismeretköreinek megfelelően legalább 50 kreditet teljesítettek. (Nem kreditalapú képzésben szerzett oklevél esetén kreditszám = heti óraszám; levelező tagozaton kreditszám = (összes óraszám)/4 felfelé egészre kerekítve; évharmados képzés esetén az óraszámok 2/3-dal szorzandók.)

Aki kétszakos tanári szakképzettséget akar szerezni, annak a főszakján kell jelentkeznie. (Például, ha valaki fizika alapszakot végzett tanári szakirányon matematika minorral, akkor a fizikatanár szakképzettség tanári mesterszakra kell jelentkeznie. A sikeres felvételi után veheti fel a matematika mellékszakot, amennyiben megvan az 1.b) pont szerinti 50 kredit matematika előtanulmánya, de ez a felvételi eljárást nem érinti.)

2. A felvételi pontszámítás módja:

A maximálisan elérhető pontszám 100.

2.1. A jelentkező oklevelének minősítése alapján kapott pontszám az oklevél jegyének négyszerese. (Tehát az oklevélre járó maximális pontszám 20 pont.)

2.2. Maximálisan 60 pont szerezhető a korábban tanult matematikai ismeretkörök teljesítése alapján. Ez 44:16 arányban oszlik meg a törzsanyag és a differenciált szakmai anyag között.

2.2.1. A törzsanyagot tudáselemekre (kötelező tudáscsoport) bontottuk, és ezekhez pontszámokat rendeltünk. (A tudáselemek és a hozzájuk rendelt pontszámok teljes listáját lásd a Felvételi tudáselemek dokumentumban.) Egy adott tudáselem akkor tekinthető teljesítettnek, ha a jelentkező által hallgatott tárgy (esetleg több tárgy) tematikája azt legalább 75%-ban lefedi. A teljesítést az érdemjegyekkel súlyozzuk, azaz a tudáselemhez rendelt pontszám az [(elért jegyek összege) / (elérhető jegyek összege)] hányadossal szorzódik. (Kollokvium és gyakorlati jegy esetén ez általában két-két jegyből álló összegeket jelent, de előfordulhat, hogy a hallgató több különböző tárgyban szerezte meg valamelyik tudáselemet.)

2.2.2. A differenciált szakmai anyag (választható tudáscsoport) esetében hasonló a számítás, azzal a különbséggel, hogy itt az általunk megadott tudáselemek összpontszáma 16-nál nagyobb, és a jelentkező a neki előnyösebb elemekre kérheti a pontot.

2.3. Maximálisan 10 pont szerezhető a felvételi elbeszélgetésen („személyes megjelenést igénylő (szóbeli) vizsga”).

2.4. A jelentkező felvételi pontszámába többletpontok számíthatók be, ami maximálisan 10 pont lehet. Többletpont illeti meg a jogszabályban rögzített módon előnyben részesítendő jelentkezőt (2 pont). Többletpont jár a második idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért (államilag elismert középfokú C vizsga 3 pont, felsőfokú 5 pont). Legfeljebb 7 többletpont adható szakmai többletteljesítményekért, amelyeket a jelentkező dokumentálni tud (pl. demonstrátori tevékenység, versenyeredmények, szakmai publikációk).

3. A jelentkezéshez mellékelni kell:

  • Az oklevél másolatát, amely alapján a felvételt kéri.

  • A Kitöltési útmutatónak megfelelően kitöltött Tantárgy-megfeleltetési jegyzéket és mellékleteit.

  • Az 1.b) pont szerint felvételüket kérőknek a 50 kreditnyi matematika tárgy hivatalos tematikáit, a tárgyak kreditértékének és óraszámának megjelölését, valamint a leckekönyv megfelelő oldalainak másolatát (a kitöltési útmutató Könnyítések szakaszában leírt esetekben nem kell tematikát mellékelni).

  • A 2.4. pontban említett többletpontokhoz való jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát.


A jelentkezőknek minden dokumentumot az OFIK-ba kell küldeniük, mert intézményünk a felvételi eljárás során más igazoló dokumentumot nem vehet figyelembe, csak az OFIK-tól hivatalosan érkezőket!

Munkánk megkönnyítése végett azonban kérjük, hogy a dokumentumok másolatait nekünk (SZTE Bolyai Intézet, Körmöczyné Bozsó Andrea, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1, bozsoa@math.u-szeged.hu) is küldjék el.