A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 31. vasárnap 02:16
Tanszékeink bemutatása - Algebra és Számelmélet Tanszék
Tartalomjegyzék
Algebra és Számelmélet Tanszék
Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék
Analízis Tanszék
Geometria Tanszék
Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék
Sztochasztika Tanszék

Analízis Tanszék

A Tanszék a függvényekrõl szóló tárgyakat oktatja. Az alapozó félévekben ez a differenciál- és integrálszámítást jelenti. Ez lehetõvé teszi a függvények vizsgálatát (analízisét), amelynek során azt lehet megállapítani, milyen a függvény menete (pl. monotonitás, konvexitás), hol van szélsõértéke, és így tovább. Lehetõséget ad továbbá a különbözõ tudományokban alapvetõ fogalmak pontos megalkotására (pl. sebesség, gyorsulás, tehetetlenségi nyomaték, koncentráció, szaporodási ráta, termelés hatékonysága). Késõbb sor kerül az erre alapuló, ezt továbbfejlesztõ elméletekre, illetve az alkalmazott tárgyakra. Például a differenciálegyenletes tárgyak az idõben lejátszódó folyamatokat tárgyalják. Ennek megvilágítására megemlítjük a következõ egyszerû kérdést, amit már az elsõ foglalkozások során meg tudunk válaszolni: ha kézbe kapunk egy ismeretlen hõmérõt, és kivisszük a szabadba, akkor hány  különbözõ idõpontban történõ leolvasásból tudjuk megállapítani, hogy mekkora az állandónak feltételezett külsõ hõmérséklet? Egy másik, kicsit komolyabb kérdés: milyen feltételeknek kell teljesülni a keresletre és kínálatra a piacon, hogy a kereskedés stabilis legyen?

A Tanszék kutatási területei: Fourier-sorok, approximációelmélet, differenciálegyenletek, funkcionálanalízis, a matematika oktatásának modern problémái.