A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 25. hétfő 22:09
Tanszékeink bemutatása - Algebra és Számelmélet Tanszék
Tartalomjegyzék
Algebra és Számelmélet Tanszék
Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék
Analízis Tanszék
Geometria Tanszék
Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék
Sztochasztika Tanszék
 

Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék

 Az alkalmazott matematika a matematikai ismereteknek más területeken (pl. fizika, kémia, biológia, közgazdaságtan, informatika, stb.) történõ felhasználásával foglalkozó ága a matematikának. A matematika mind szélesebb körû alkalmazhatóságának az alapja az a tény, hogy a matematika nyelvezete a legalkalmasabb bonyolult rendszerek viselkedésének tiszta formalizálására, azaz modellezésére. Egy matematikai modell általában változókat és a változók közötti kapcsolatokat leíró egyenleteket tartalmaz. A modellegyenletek számítógépes vizsgálatának elméleti alapja a numerikus matematika. Egy-egy modell megértéséhez gyakran a matematika több ágának felhasználására is szükség van. A matematika alkalmazásának számos sikertörténetét ismerhetik meg a hallgatók a különbözõ kurzusokon.

Az alkalmazott és tiszta matematika között nincs éles határvonal. Megjósolhatatlan, hogy egy ma még tiszta, teljesen alkalmazhatatlannak tartott matematikai eredmény mikor válik alkalmazhatóvá (pl. a kriptográfia alapjait jelentõ számelméleti eredményeket 30 éve még mindenki tisztán elméleti érdekességnek tekintette). Másrészt viszont az egyre szélesebb körû alkalmazások új matematikai problémák megfogalmazását eredményezik, számos új kutatási irány létrejöttét motiválják.