A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 30. szombat 11:12
Intézetünkről röviden

Intézetünkről, a 2006-tól induló képzésről röviden

A Bolyai Intézetet 1921-ben alapította a matematikai analízis két világhírű mestere, Riesz Frigyes és Haar Alfréd. Az 1922-ben indult rangos nemzetközi Acta Scientiarum Mathematicarum folyóiratával, önálló tankönyv- és jegyzetkiadásával (Polygon Kiadó), didaktikai szakfolyóiratával (Polygon), a mintegy ötvenezer kötetes matematikai szakkönyvtárával és a 2003-ban létesült matematikai számítógépes kabinetjével a matematika oktatásának és kutatásának egyik legfontosabb magyar centruma.

A Bolyai Intézet hat tanszékből áll. A nagy elődök tevékenységét folytatva és bővítve a tanszékeken több mint 50 oktató dolgozik (35-en rendelkeznek tudományos fokozattal – közülük 9 a tudományok doktora és további 4 akadémikus). A hagyományosan közvetlen hallgató-oktató viszony lehetővé teszi, hogy a tehetséges hallgatók korán bekapcsolódhassanak a nemzetközi rangú kutatásba, a tudományos diákkör és a tanszéki szemináriumok munkájába és — az utóbbi pár évben kiemelkedően sikeresen — a nemzetközi matematikai versenyzésbe. Hagyományosan minden negyedik évben a Bolyai Intézet rendezi meg a Schweitzer Miklós Matematikai Emlékversenyt. 

Egyes oktatóink a középiskolákban érettségi elnökként tevékenykednek, vagy szakköröket, előadásokat tartanak a matematika néhány érdekes fejezetéből. Ezen kapcsolatok révén tájékozódunk a középiskolák felől arról, hogy képzésünket mily módon alakítsuk folyamatosan úgy, hogy végzős tanárszakos hallgatóink mind jobban feleljenek meg a rájuk váró szakmai kihívásoknak.

Számos további adat is mutatja, hogy a nagymúltú Bolyai Intézet a jövő kihívásainak is megfelel; pl. állandóan új, korszerű választható tantárgyakkal bővül a képzési kínálat, évente több saját kiadású jegyzet lát napvilágot, és kiemelt helyen érdemel említést az Intézetben kifejlesztett WebMathematics Interactive (WMI) nyílt forráskódú matematikaoktató szoftver.