A+ | A- | Ø
 
 • English
 
 
2016. július 28. csütörtök 16:34
A Matematika alapszak leírása, fontos tudnivalók

BSc záróvizsga tételek

Mintatanterv (régi)

ÚJ MINTATANTERV 2010

A BSc/MSc képzésben meghirdetett kötelező matematika tárgyak listája

A matematika már az ókorban tudománynak számított a mai mércével mérve is. Az eltelt több mint kétezer év óta töretlenül fejlődik. Fejlődése jórészt a többi tudomány előremenetelével kapcsolatos, sokszor pedig a belső fejlődés során nyert tételek találnak váratlanul fontos alkalmazásra. A matematika a világban egyre fontosabb szerepet tölt be: az Európai Unió jelenlegi irányelvei szerint a tagállamokban erősíteni kívánják a matematika és a természettudományok szerepét, az USA elnöke költségvetési növekedést javasolt az alapkutatások területén, különös tekintettel a matematikai és fizikai tudományokra.

Az egyre szigorodó gazdasági-piaci körülmények között a gazdasági szféra biztonsággal működni kívánó egységeinek szükségük van matematikára. Például a biztosítók díjtételeinek megállapításához a kockázatok elemzésében (beleértve a befektetési kockázatokat is) és a matematikai statisztika módszereiben magas szinten járatos szakember szükséges. Sok matematika kell műszaki, számítógépes és közgazdasági területeken is. A Délalföldi Régióban is számos munkahely foglalkoztat matematikusokat, akiknek a bonyolult problémák — matematikai műveltséget igénylő — áttekintése a munkaköri feladata.

A matematika tárgy az általános iskolákban és középiskolákban a többi tárgyhoz képest változatlanul magas óraszámban (heti 3-7 órában) kerül oktatásra, mint az alapműveltség és a gondolkodásfejlesztés egyik legfontosabb diszciplínája. Bár a demográfiai csökkenés miatt a matematika tanárok iránti kereslet fokozatosan csökken, ez a csökkenés nem gyors — a felsőoktatás eddigi fejlődési ütemeihez viszonyítva pedig nagyon lassú. Másrészt várhatóan még egy ideig a csökkenés ellen hat, hogy a matematika legtermészetesebb és leggyakrabban választott párja, az informatika tanári szak iránti igény huzamosabb ideig nagy marad; ezt a kor követelményeivel való haladás és a képesítés nélküli tanárokról a képesítettekre való áttérés magyarázza.

Az alapképzés célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a legfontosabb matematikai tudományterületek alapjait, különös tekintettel egyrészt az alkalmazások, másrészt a későbbi tanári munka igényeire. Az alapszak elvégzésével hallgatóink matematikus végzettséget szereznek és diplomát kapnak. Ennek birtokában a végzettek jó esélyekkel jelenhetnek meg a munkaerőpiacon. Lehetőség van arra is, hogy --- a matematikai ismereteiket beszámítva, és így a tanulmányi időt lerövidítve --- OKJ-s szakképzettséget is szerezzenek, pl. banki, pénzügyi, számviteli ügyintéző, kis- és középvállalkozási menedzser asszisztens. A mélyebb matematika iránt érdeklődők pedig valamelyik mesterképzésben folytathatják tanulmányaikat, hogy a hagyományos egyetemi képzéseknek megfelelő végzettséget szerezzenek.

Ennek a sokrétű igénynek a kielégítése úgy történik, hogy a 6 féléves képzés első két félévének elvégzése után szakirányt választhatnak a hallgatók. A szakirányok a megfelelő mesterképzésre készítik fel a hallgatókat. Szakirány választása nem kötelező, és az egyes mesterszakokra természetesen nem csak a megfelelő szakirány elvégzése után lehet bekerülni. Azonban érdemes szem előtt tartani, hogy ha valamelyik mesterszakunkra nem az azonos nevű szakirány elvégzése után kerül be valaki, akkor bizonyos alapszakbeli szakirányos tárgyakat pótlólag el kell végeznie. (Részletek)

Alkalmazott matematikus szakirány:

 • elméleti és alkalmazott matematikai alapismeretek

 • informatikai alapismeretek

 • kb. 20 kreditnyi választható tárgy a matematika, az informatika, a természettudományok és a gazdaságtudományok területéről

Matematikus szakirány:

 • mélyebb elméleti és bizonyos alkalmazott matematikai alapismeretek

 • informatikai alapismeretek

Tanári szakirány:

 • elméleti és iskola-orientált matematikai alapismeretek

 • pedagógiai és pszichológiai alapismeretek

 • 50 kreditnyi ismeret a választott másik tanári szak szakmai tárgyaiból

Szakirányválasztás nélkül:

 • elsősorban alkalmazott matematikai alapismeretek

 • informatikai alapismeretek

 • kb. 35 kreditnyi választható tárgy a matematika, az informatika, a természettudományok és a gazdaságtudományok területéről

Hagyományainkhoz híven a tömegképzés keretein belül is nagy gondot fordítunk a tehetséggondozásra. Már az első félévtől kezdve bizonyos tárgyakat két változatban is megtartunk. Az egyik a „normál” változat, a másik pedig az átlagosnál jobb képességű és komolyabb érdeklődésű hallgatóink kedvéért tartandó „kiemelt” változat. A hálótervben * jelzi azokat a tárgyakat, amelyek esetében az előadás és a hozzá tartozó gyakorlat is meg lesz hirdetve kiemelt változatban is. Emellett további tárgyak esetében is az egységes előadáshoz tartozó (a létszám miatt több hallgatói csoportnak párhuzamosan tartandó) gyakorlatok egyike kiemelt lesz. (Részletek)

Az alapszak hálóterve a középszintű matematika érettségi követelményeire épít. Sok hallgatónk azonban sokkal jobb középiskolai alapokkal érkezik. Ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy a `középiskolai' és `egyetemi' matematika között hidat képező két tárgyból — Praktikum és Bevezetés a matematikába — a legjobbak szeptember folyamán megszerezzék az érdemjegyet. (Részletek)