A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 30. szombat 09:17
A Bolyai Intézet által oktatott tárgyak

Vissza

A tárgy kódja és neveMBN313L Komputer algebra
Meghirdető tanszék(csoport)Algebra és Számelmélet Tanszék 
Felelős oktatóDr. Szendrei Ágnes 
Kredit
Heti óraszám
Típusagyakorlat 
Számonkérésgyakorlati jegy 
Teljesíthetőség feltétele 
Párhuzamos feltétel 
Előfeltétel(MBN111E & MBN221E & (MBN211E | (MBN112E & MBN212E))) 
Helyettesítő tárgyakMm5121 
Periódusőszi 
Javasolt félév, kötelezőségAlkalmazott matematikus_S_N szakon kötelező: 3. félév
Alkalmazott matematikus_S_N (2010 előtt) szakon kötelező: 3. félév
Matematika BSc_ szakirány nélküli_S_N szakon kötelező: 3. félév
Matematika BSc_ szakirány nélküli_S_N (2010 előtt) szakon kötelező: 3. félév
Matematikus _S_N szakon kötelező: 3. félév
Matematikus _S_N (2010 előtt) szakon kötelező: 3. félév 
A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetőségehttp:/www.math.u-szeged.hu/~dorman 
Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét eseténhttp:/www.math.u-szeged.hu/~dorman 
A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyik) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetőségehttp:/www.math.u-szeged.hu/~dorman 
A félév teljesítésének követelményeihttp:/www.math.u-szeged.hu/~dorman 
Az osztályzat kialakításának módjahttp:/www.math.u-szeged.hu/~dorman 


Tematika

A komputer algebrai rendszerek története, fajtái. Műveletek egész, racionális, valós, ill. komplex számokkal. Kifejezések, függvények, függvényábrázolás. Egyenletek, egyenletrendszerek pontos, ill. közelítő megoldása. Egyéb adattípusok: karakterlánc, sorozat, lista, halmaz. Egyszerű MAPLE programok: elágazások, eljárások. Lineáris algebrai problémák megoldása: vektorok, mátrixok, lineáris egyenletrendszerek. Számelméleti problémák megoldása. Kalkulus: formális differenciálás, határozatlan és határozott integrálás. Geometria: sík- és térbeli ábrázolások, animációk. Kombinatorikai és gráfelméleti problémák kezelése.


Ajánlott irodalom

  1. A. Heck: Bevezetés a Maple használatába, JGYTF Kiadó, 1999.
  2. Klincsik Mihály, Maróti György: Maple 8 tételben. A matematikai problémamegoldás művészetéről, Novodat, 1995.