A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 28. csütörtök 04:56
A Bolyai Intézet által oktatott tárgyak

Vissza

A tárgy kódja és neveMBLX313E Kalkulus II. (lev.)
Meghirdető tanszék(csoport)Analízis Tanszék 
Felelős oktatóDr. Szabó Tamás Zoltán 
Kredit
Heti óraszám12 
Típusaelőadás 
Számonkéréskollokvium 
Teljesíthetőség feltétele 
Párhuzamos feltételMBLX313G 
ElőfeltételMBLX311E 
Helyettesítő tárgyak(Mx257e | Mx241E | Mt3209 | Mm2205 | Mx357e | MBNX313E
Periódusőszi 
Javasolt félév, kötelezőségProgramtervező informatikus BSc_L szakon kötelező: 3. félév
Programtervező informatikus BSc_L (2008 előtt felvettekre) szakon kötelező: 3. félév
Programtervező informatikus MSc_L szakon k. választható: 0. félév
programtervező lev. szakon kötelező: 3. félév 


Tematika

Vektorértékű és többváltozós függvények. Határérték, differenciálhatóság. Parciális, totális, irány szerinti derivált, gradiens-vektor. Többváltozós függvények szélsőértéke. Integrál, kettős és hármas integrálok, a szukcesszív integrálás módszere. Vonalintegrál, felületi integrál. Green-tétel, a divergencia-tétel, Stokes tétele. Az integrálszámítás alkalmazásai: térfogat, felszín; fizikai alkalmazások. Elemi differenciálegyenletek: integrálható típusú egyenletek, másodrendű egyenletek, numerikus megoldás.


Ajánlott irodalom

  1. Leindler László, Analízis, Polygon, 2001.
  2. Németh József, Analízis példatár I-II., JATEPress, 2001.
  3. Szabó Tamás, Kalkulus I-II., Polygon, 2002, 2003.
  4. Szász Pál, Differenciál- és integrálszámítás elemei I-II, Typotex, 2000.
  5. W. Rudin, A matematikai analízis alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 1978.